สรุปรายละเอียด

แผน 1 (แบบ 3 ปี)

ทุนประกันภัย
1,000,000
1,000,000
ประกันโจรกรรม
100,000
100,000

6,250บาท/3 ปี ( เฉลี่ยเดือนละ 174 บาท )
กรอกฟอร์มสั่งซื้อประกัน
ชื่อ-นามสกุล *
เบอร์โทร *
อีเมล *

ประเภทสิ่งปลูกสร้าง
วัสดุที่ใช้ปลูกสร้าง
ลักษณะการใช้งาน
ขนาดพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง *
ตร.ม.
(1 ตร.ว. = 4 ตร.ม.)
ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง *
บาท

ความคุ้มครอง

1.1 ไฟไหม้, ฟ้าผ่า, ภัยระเบิด, ภัยจากยวดยาน, ภัยจากอากาศยาน และภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม)

1,000,000 ฿

1.2 กลุ่มภัยธรรมชาติพื้นฐาน
ภัยจากลมพายุ, ภัยจากน้ำท่วม, ภัยจากแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ และภัยจากลูกเห็บ ทุกภัยรวมกันไม่เกิน

20,000 ฿

1.3 กลุ่มภัยธรรมชาติเพิ่มเติม
ภัยจากลมพายุ, ภัยจากน้ำท่วม, ภัยจากแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ และภัยจากลูกเห็บ ทุกภัยรวมกันไม่เกิน

80,000 ฿

1.4 ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า

50,000 ฿

2.1 ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินภายในอาคาร
2.2 ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนบุคคล รวมถึงเงินสด และจิวเวลรี่ ที่เก็บในสถานที่เอาประกันภัย

100,000 ฿

3. กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร อันเนื่องจากภัยที่คุ้มครอง สูงสุด 4 คน

1,000,000 ฿/คน