ประกันบ้านหายห่วง "ดีอย่างไร"

การประกันอัคคีภัย

ไฟไหม้, ฟ้าผ่า, ภัยระเบิด, ภัยจากยวดยาน, ภัยจากอากาศยาน และภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม)

การประกันกลุ่มภัยธรรมชาติ

ภัยจากลมพายุ, ภัยจากน้ำท่วม, ภัยจากแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ และภัยจากลูกเห็บ

ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า

ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทั้งเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ จะมีผลต่อเมื่อสาเหตุความเสียหายดังกล่าวข้างต้นมีผลทำให้เกิดไฟไหม้ขึ้นเท่านั้น

การประกันภัยโจรกรรม

ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินภายในอาคาร และทรัพย์สินส่วนบุคคล รวมถึงเงินสด และจิวเวลรี่ ที่เก็บในสถานที่เอาประกันภัย

เงินชดเชย

กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร อันเนื่องจากภัยที่คุ้มครอง สูงสุด 4 คน (1 ล้าน/คน)

บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน

ช่วยเหลือเกี่ยวกับระบบประปา, ระบบไฟฟ้า, เครื่องปรับอากาศ, กุญแจบ้าน, ตู้เย็นหรือเครื่องแช่แข็งและเครื่องทำน้ำร้อน และกำจัดสัตว์ดุร้าย [read more...]

แพ็คเกจประกันภัยบ้าน

เริ่มต้นเพียง 2,500 บาท เท่านั้น!

แผน 2

4,500บาท/ปี ( เฉลี่ยเดือนละ 375 บาท )

การประกันอัคคีภัย
2,000,000
2,000,000 ฿
ภัยธรรมชาติ
200,000
200,000 ฿
ภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า
50,000
50,000 ฿
การประกันโจรกรรม
200,000
200,000 ฿

เบี้ยประกัน 1 ปี
4,500 บาท

 

เลือก

เบี้ยประกัน 3 ปี
11,250 บาท

(ปกติ 13,500 บาท)

เลือก

พิเศษ! บัตรเครดิต ผ่อน 0% นาน 6 เดือน
(เมื่อมียอดขั้นต่ำ 3,000 บาทขึ้นไป)

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

เป็นการประกันวินาศภัยประเภทหนึ่ง ที่ให้ความคุ้มครองสิ่งปลูกสร้าง โดยคุ้มครองความเสียหายอันเกิดจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า และการระเบิดของแก๊สที่ใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย หรือสำหรับทำแสงสว่าง นอกจากนี้ยังคุ้มครองทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากความร้อน หรือควันอันเป็นผลมาจากเพลิงไหม้ ความเสียหายเนื่องจากน้ำหรือสิ่งอื่นใดที่ใช้ในการดับเพลิง รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ดับเพลิงของเจ้าหน้าที่ เช่น การทำลายบ้านข้างเคียงเพื่อป้องกันมิให้ไฟลุกลามออกไปอีกด้วย
การประกันภัยบ้านอยู่อาศัย ทรัพย์สินที่สามารถทำประกันอัคคีภัยได้สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ด้วยกัน

1. สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมรากฐาน) หมายถึง บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด สำหรับอยู่อาศัย โรงรถและอาคารย่อย เช่น เรือนคนใช้ เรือนครัว กำแพง รั้ว ประตู รวมทั้งส่วนปรับปรุงต่อเติม ห้องชุดสำหรับอยู่อาศัยในแฟลต อาคารชุด คอนโดมิเนียม

2. ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง หมายถึง เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง เครื่องใช้ภายในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน เครื่องดนตรี เครื่องเสียง เครื่องครัว เครื่องนุ่งห่ม และทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อการอยู่อาศัยของผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลซึ่งตามปกติพักอาศัยอยู่กับผู้เอาประกันภัย

ภัยที่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรฐาน
ความคุ้มครอง
เพลิงไหม้ คุ้มครอง รวมถึงไฟไหม้ป่า พุ่มไม้ พงรก และการเผาป่าเพื่อปราบพื้นที่
ฟ้าผ่า คุ้มครอง รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อเครื่องไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจากการลัดวงจรเนื่องจากฟ้าผ่า
ภัยระเบิด คุ้มครอง การระเบิดของแก๊สที่ใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย หรือสำหรับทำแสงสว่าง
ภัยจากยานพาหนะ คุ้มครอง ภัยจากยานพาหนะ หรือช้าง ม้า วัว ควาย
- จากการชนโดยยานพาหนะต่าง ๆ (รวมถึงช้าง ม้า วัว ควาย)
- แต่ต้องไม่ใช่ยานพาหนะของผู้เอาประกันภัย
ภัยจากอากาศยาน หรือวัตถุที่ตกจากอากาศยาน
- จากการชน หรือตกใส่
- ตัวอากาศยาน หรือ ของที่ตกจากอากาศยาน
- อากาศยาน ให้หมายรวมถึง จรวด และยานอวกาศด้วย
ภัยเนื่องจากน้ำ(ไม่รวมน้ำท่วม) เกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุ
- จากการปล่อย รั่วไหล ล้น
- จากท่อน้ำ ถังน้ำฯ รวมถึงน้ำฝนที่ผ่านเข้าทางอาคารที่ชำรุด
- แต่ไม่รวมถึง น้ำท่วม และท่อประปาที่แตกนอกอาคาร
ความคุ้มครองเรื่องน้ำท่วม สามารถซื้อเพิ่มเติมได้ แต่โดยปกติกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยบ้านอยู่อาศัย จะมีการขยายความคุ้มครอง ภัยธรรมชาติเพิ่มให้อยู่แล้ว แต่จะจำกัดวงเงินคุ้มครอง ตามแต่ละกรมธรรม์ ภัยธรรมชาติที่ขยายความคุ้มครองเพิ่มให้มีดังนี้
1. ภัยลมพายุ
2. ภัยจากลูกเห็บ
3. ภัยแผ่นดินไหว
4. ภัยน้ำท่วม
5. ภัยคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ
6. ภัยภูเขาไฟระเบิด
7. ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า
จะให้ความคุ้มครองถึงความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า พร้อมทั้งเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ที่ได้เอาประกันภัยไว้ ซึ่งได้รับความเสียหายเนื่องจากหรือเป็นเพราะการเดินเครื่องเกินกำลัง การใช้ความกดดันเกินกำหนด การเดินลัดวงจรของไฟฟ้า การเกิดประกายของไฟฟ้า การเผาไหม้ของสายไฟในตัวเอง การรั่วของกระแสไฟฟ้า หรือการเดินลัดวงจรเนื่องจากฟ้าผ่า แต่ทั้งนี้ความคุ้มครองดังกล่าวจะมีผลต่อเมื่อความเสียหายนั้นเกิดจากฟ้าผ่า หรือ ทำให้เกิดไฟไหม้ขึ้นเท่านั้น
ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายตามประกันภัยโจรกรรม แบ่งเป็น 2ส่วนดังนี้
1.1 ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
คุ้มครองการลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ การชิงทรัพย์ หรือการปล้นทรัพย์
การชิงทรัพย์ หมายความว่า การลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าในทันใดนั้นจะใช้กำลงประทุษร้ายเพื่อ
ก) ให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรือการพาทรัพย์นั้นไปหรือ
ข) ให้ยื่นให้ซึ่งทรัพย์นั้นหรือ
ค) ยึดถือเอาทรัพย์นั้นไว้หรือ
ง) ปกปิดการกระทำความผิดนั้นหรือ
จ) ให้พ้นจากการจับกุม
การปล้นทรัพย์ หมายความว่า การเอาทรัพย์ของผู้อื่นหรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริต

1.2 ความเสียหายต่อตัวอาคารซึ่งเก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อส่วนหนึ่งส่วนใดของตัวอาคาร อ้นเกิดจากการกระทำซึ่งได้รับความคุ้มครองตามความคุ้มครองข้อ 1.1 ข้างต้น

ทีมงานของเรา

ทีมงานของเรามีประสบการณ์การทำงานรวมถึงความเชี่ยวชาญในด้านการประกันภัย โดยพร้อมให้คำปรึกษาและมองหาแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างมืออาชีพ

อารยา แสงเฟื่อง (ฝ้าย)

เจ้าหน้าที่การตลาดประกันบ้าน

#ติดต่อทีมงานได้ที่
02-881-1888 ต่อ 1415
088-270-8499
[email protected]

ภัทรา อิศรางกรู ณ อยุธยา (แนน)

เจ้าหน้าที่การตลาดประกันบ้าน

#ติดต่อทีมงานได้ที่
02-881-1888 ต่อ 1417
088-270-8299
[email protected]

Exclusive Partner

บริษัทประกันคุณภาพที่เราคัดสรร

ซื้อประกัน