ประกันสุขภาพเด็กวัยซน 5-10 ปี IPD+OPD


     แผนประกันสุขภาพที่คุ้มครองมากที่สุดแผนหนึ่งในตลาด เราคุ้มครองท่าน 24 ชั่วโมงทั่วโลกด้วยวงเงินความคุ้มครองที่สูงเพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นโดยครอบคลุมการรักษาแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ด้วยแผนประกันสุขภาพที่หลากหลายเพื่อตอบทุกโจทย์ความต้องการของลูกค้า และพร้อมด้วยเครือข่ายโรงพยาบาลมากกว่า 300 แห่งที่สามารถใช้บริการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
ประกันสุขภาพเด็ก วัยซน 5-10 ขวบ IPD+OPD
(แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ)

พ่วงพ่อ - แม่

ความคุ้มครอง แผน1 แผน2
ความคุ้มครองสูงสุดต่อปี 270,000 780,000
ความคุ้มครอง(สำหรับผู้ป่วยใน)
ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล (สูงสุดต่อวัน) 2,000 4,000
ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล ห้องผู้ป่วยหนัก ICU (สูงสุดต่อวัน) 4,000 8,000
ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป 20,000 100,000
ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัด/หัตถการ (สูงสุดต่อครั้ง) 20,000 100,000
ค่าแพทย์ หรือ ค่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (ต่อครั้ง) 4,000 8,000
ความคุ้มครอง(สำหรับผู้ป่วยนอก)
การรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (สูงสุด 30 ครั้งต่อปี) 1,000 2,000
 

เบี้ยประกัน

5 - 10 ปี 8,909 15,353
  พ่อ - แม่
20 - 25 ปี 8,045 13,864
26 - 30 ปี 9,464 16,310
31 - 35 ปี 10,647 18,349
36 - 40 ปี 11,830 20,388
41 - 45 ปี 13,013 22,427

หมายเหตุ

  • หากมีการเรียกร้องสินไหมโดยผู้เอาประกันหรือผู้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ สิทธิ์ในการรับส่วนลดกรณีไม่มีเคลม จะกลับมาเริ่มต้นนับเป็นปีกรมธรรม์แรกเข้าใหม่
  • หากมีการเรียกร้องสินไหมเกิดขึ้นหลังจากที่บริษัท ได้เสนอส่วนลดกรณีไม่มีเคลมไปแล้วนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนส่วนลดดังกล่าวโดยหักออกจากยอดสินไหมพึงจ่าย ทั้งนี้สิทธิ์ในการรับส่วนลดกรณีไม่มีเคลม จะกลับมาเริ่มต้นนับเป็นปีกรมธรรม์แรกเข้าใหม่
  • ส่วนลดกรณีไม่มีเคลมจะถูกนำมาคำนวณกับเบี้ยประกันภัยพื้นฐานเท่านั้น ทั้งนี้การเรียกร้องสินไหมภายใต้ความคุ้มครองเพิ่มเติมจะไม่มีผลต่อสิทธิ์ในการรับส่วนลดในกรณีไม่มีเคลม
  • การเลือกเข้ารักษาในกลุ่มประเทศอเมริกาเหนือ ญี่ปุ่น ฮ่องกง กลุ่มสหภาพยุโรป และสวิสเซอร์แลนด์ ผลประโยชน์นี้จะพิจารณาเป็นรายๆโดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณารับเงื่อนไขนี้
  • หน่วยของความคุ้มครอง และเบี้ยประกันภัยคือ บาท
  • ผู้สมัครเอาประกันภัยจะต้องเป็นผู้ที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทยเป็นหลัก หรือขั้นต่ำ 6 เดือน ในช่วงระยะเวลา 12 เดือน
  • ผู้เอาประกันภัยภายใต้แผน 1 ไม่สามารถใช้บริการที่โรงพยาบาลดังต่อไปนี้ บำรุงราษฏร์ บีเอ็นเอช สมิติเวชสุขุมวิท สมิติเวชศรีนครินทร์ กรุงเทพศูนย์วิจัย และโรงพยาบาลในเครือที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร กรุงเทพภูเก็ต กรุงเทพสมุย กรุงเทพพัทยา กรุงเทพหัวหิน กรุงเทพนครราชสีมา กรุงเทพเชียงใหม่ เครือโรงพยาบาลพญาไท และโรงพยาบาลเปาโลฯ ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งเพิ่มเติมรายชื่อโรงพยาบาลในภายหลัง
  • การให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางการแพทย์ระหว่างการเดินทาง จะเริ่มคุ้มครองเมื่อผู้เอาประกันเดินทางห่างจากที่อยู่อาศัยเป็นระยะทางไม่ต่ำกว่า 150 กิโลเมตร หรือข้ามพรมแดนทั้งนี้ระยะเวลาของการเดินทางจะต้องติดต่อกันไม่เกิน 90 วัน
  • บริษัทจะจ่ายค่าใช้จ่ายสำหรับ ค่าอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ และ/หรือ ค่าอวัยวะเทียมแบบถาวร กรณีที่ผู้เอาประกันถือกรมธรรม์ต่อเนื่องแล้วอย่างน้อย 5 ปี
  • ข้อมูลตามเอกสารแนะนำแผนประกันภัยสุขภาพนี้ เป็นเพียงข้อมูลบางส่วนเพื่อชี้แจงให้ผู้ขอเอาประกันภัยทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจขอเอาประกันภัยกับบริษัทเท่านั้น เงื่อนไขความคุ้มครองทั้งหมดให้เป็นไปตามคำจำกัดความ เงื่อนไขทั่วไปและข้อกำหนด ข้อยกเว้นทั่วไป และข้อตกลงคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคลของบริษัท
สนใจข้อเสนอนี้