ประกันสุขภาพเด็กวัยซน 11 ปีขึ้นไป IPD+OPD


         ประกันสุขภาพเหมาจ่าย จากสินมั่นคงประกันภัย คือ ที่สุดของความคุ้มครองเรื่องสุขภาพ ที่ให้ความคุ้มครองทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ช่วยให้คุณไม่ยุ่งยากเมื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เพราะคุ้มครองวงเงินค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่ายตามจริงสูงสุด 500,000 บาทต่อปี ไม่ต้องสำรองจ่าย เมื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเครือข่าย ช่วยยกระดับการรักษาพยาบาลของคุณและครอบครัว
ประกันสุขภาพเด็ก วัยซน 11 ปีขึ้นไป IPD+OPD (สินมั่นคง)
ความคุ้มครอง แผน1 แผน2
ความคุ้มครองสูงสุดต่อปี 300,000 500,000
ความคุ้มครองสูงสุดต่อครั้งและต่อโรค หรือ อุบัติเหตุ (ไม่คุ้มครองการขับขี่และโดยสารจักรยานยนต์) 30,000 50,000
ความคุ้มครอง(สำหรับผู้ป่วยใน)
ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล (สูงสุดต่อวัน) 4,000
ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล ห้องผู้ป่วยหนัก ICU (สูงสุดต่อวัน) จ่ายตามจริง
ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป
ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัด/หัตถการ (สูงสุดต่อครั้ง)
ค่าแพทย์ หรือ ค่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (ต่อครั้ง)
ความคุ้มครอง(สำหรับผู้ป่วยนอก)
การรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (สูงสุด 30 ครั้งต่อปี) 1,000 1,500

เบี้ยประกัน

อายุ 11 ปีขึ้นไป

10,336

25,185

หมายเหตุ

  • ผู้เอาประกันมีอายุตั้งแต่ 11-15 ปี 
  • ให้ความคุ้มครองแบบเหมาจ่ายสำหรับผู้ป่วยใน
  • ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก 
  • สามารถใช้ผลประโยชน์ควบคู่กับประกันที่มีอยู่ได้
  • รับส่วนลดเบี้ยประกัน 10 % ในปีถัดไป กรณีไม่มีการเคลม
  • เข้ารับการรักษาพยาบาลได้ทุกโรงพยาบาล และคลินิกที่รักษาโดยแพทย์แผนปัจจุบัน หรือเข้ารับการรักษาพยาบาล โดยไม่ต้องสำรองจ่าย ตามวงเงินที่กำหนดจากสถานพยาบาลในสัญญาของบริษัทฯ (สามารถตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลในสัญญาได้ที่ www.smk.co.th)
สนใจข้อเสนอนี้