ประกันถูกผิดรับเลย


 

ประกันถูกผิดรับเลย 2+ 3+

เฉพาะลูกค้าสินมั่นคงได้เงินชดเชยค่าเดินทาง 500 บาท/วัน สูงสุด 2,000 บาท/ปี เมื่อมีค่าสินไหมในการจัดซ่อมเกินกว่า 3,000 บาท/ครั้ง

*เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์

 

ค้นหาประกันภัยรถยนต์
ANC Hotline Hotline: 081-9000-916
Line: @anccare
Facebook: ancbrokerage
ประกันสุขถาพ (แนะนำ)
ประกันโรคมะเร็งพลัส ประกันอุบัติเหตุ เพื่อบุตร/หลาน ประกันอุบัติเหตุ PA คนท้อง
F&Q รวมคำถามประกันภัย
เรายินดีให้บริการ
เสียงตอบรับ