ประกันสุขภาพเด็ก Health Care


 ประกันสุขภาพเด็ก Health Care !!! นอกจากความคุ้มครองของลูกน้อยเเล้ว คุณยังจะได้ความคุ้มครองแบบเดียวกันให้กับตัวคุณ เเละยังนำเบี้ยประกันในส่วนของท่านไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย สูงสุด 15,000 บาท

  ซื้อได้ตั้งแต่อายุ 5 ปี ต่ออายุได้ถึงอายุ 60 ปี
  ไม่ต้องสำรองเงินค่ารักษา 
  โรงพยาบาลเครือข่ายมากกว่า 280 แห่งทั่วประเทศ
   ฟรี PA คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล

เงื่อนไขการรับประกันภัย

  • ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 5 ปี - 60 ปี ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
  • ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี จะต้องซื้อพร้อมบิดาหรือมารดาและจะต้องซื้อแผนประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองต่ำกว่าหรือเทียบเท่ากับบิดาหรือมารดา
  • ความคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจะคุ้มครองทันที
  • ความคุ้มครองการเจ็บป่วยใดๆ จะมีผลคุ้มครองเมื่อพ้น 30 วันนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก
  • รับประกันภัยโดย บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)
สนใจข้อเสนอนี้