ประกันสุขภาพเด็ก"ลูกรัก สุดคุ้ม" สำหรับเด็กเล็ก และ เด็กโต


คุ้มครอง/ปี
ไม่จำกัด
ค่าห้อง
2,000
ค่ารักษาทั่วไป
20,000
อุบัติเหตุ 24 ชม.
4,000
star-full
star-full
star-full
star-full
star-full
Happy Healthy Plan
17,180
เบี้ยประกัน  

คุ้มครอง/ปี

ไม่จำกัด
ค่าห้อง
2,000
ค่ารักษาทั่วไป
20,000
ผู้ป่วยนอก OPD
500
star-full
star-full
star-full
star-full
star-full
Happy Healthy Plan
25,399
เบี้ยประกัน  
คุ้มครอง/ปี
100,000
สำหรับ
คุ้มครอง 4 โรค
ค่ารักษาทั่วไป
50,000
ทันตกรรม
2,000
star-full
star-full
star-full
star-full
star-full
4 โรคสุดฮิต
4,300
เบี้ยประกัน  

คุ้มครอง/ปี

800,000
ค่าห้อง
6,500
ค่ารักษาทั่วไป
ตามจริง
อุบัติเหตุ 24 ชม.
ตามจริง
star-full
star-full
star-full
star-full
star-full
อุ่นใจรักษ์ (พ่วงพ่อ/แม่)
10,260
เบี้ยประกัน  

คุ้มครองต่อโรค

300,000

ค่าห้อง

4,000
ค่ารักษาทั่วไป
30,000
ผู้ป่วยนอก OPD
1,000
star-full
star-full
star-full
star-full
star-full
ประกันเหมาจ่าย (11ปี)
10,336
เบี้ยประกัน  
คุ้มครองต่อโรค
780,000
ค่าห้อง
4,000
ค่ารักษาทั่วไป
100,000
ผู้ป่วยนอก OPD
2,000
star-full
star-full
star-full
star-full
star-full
วัยซน Extra
15,291
เบี้ยประกัน  

คุ้มครอง/ปี

500,000
ค่าห้อง
3,000
ค่ารักษาทั่วไป
ตามจริง
อุบัติเหตุ 24 ชม.
ตามจริง
star-full
star-full
star-full
star-full
star-full
Health Care (รวมพ่อ/แม่)
32,487
เบี้ยประกัน  
คุ้มครองต่อโรค
500,000
ค่าห้อง
3,000
ค่ารักษาทั่วไป
ตามจริง
ผู้ป่วยนอก OPD
1,000
star-full
star-full
star-full
star-full
star-full
Health Care OPD+
51,902
เบี้ยประกัน