ประกันสุขภาพเด็กกรุงเทพประกันภัย


     ให้ความคุ้มครองที่ตรงใจและมากกว่ากับประกันภัยสุขภาพ Happy Healthy Plan สร้างหลักประกันที่มั่นคง ให้คุณพร้อมรับทุกเหตุการณ์ไม่คาดคิดตั้งแต่แรกเกิด-5ขวบ ตรงใจ กับแผนและเบี้ยประกันภัยที่คุณสามารถเลือกได้เองให้เหมาะกับความต้องการของลูกน้อยโดยเฉพาะ คุ้มค่า เพราะไม่จำกัดวงเงินความคุ้มครองสูงสุดต่อโรค หรืออาการบาดเจ็บตลอดอายุกรมธรรม์

ประกันสุขภาพเด็ก 0-5 ปี (กรุงเทพประกันภัย)
ความคุ้มครอง วงเงินคุ้มครอง(บาท)
ความคุ้มครองสูงสุดต่อปี ไม่จำกัดวงเงิน
ความคุ้มครอง(สำหรับผู้ป่วยใน)
ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล (สูงสุดต่อวัน/365วัน) 2,000/วัน
ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล ห้องผู้ป่วยหนัก ICU (สูงสุด 15 วัน) 4,000/วัน
ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป 20,000
วงเงินกรณีกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน (ต่อครั้ง) 4,000
ค่ารถพยาบาล 1,000
การรักษาพยาบาล โดยการผ่าตัด (ต่อครั้ง) 40,000
การดูแลโดยแพทย์ (วันละครั้ง/สูงสุด 30 วัน) 1,000
ความคุ้มครอง(สำหรับผู้ป่วยนอก)
การรักษาแบบผู้ป่วยนอก/ครั้ง - 500

เบี้ยประกัน

อายุ 0 - 5 ปี

 17,180 

25,399

 

*วงเงินกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินต่อครั้ง และค่ารถพยาบาล คำนวณอยู่ภายในวงเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป

หมายเหตุ

1.การเลือกซื้อความคุ้มครองคนไข้ในและคนไข้นอกสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองต่างแผนกันได้

2.เบี้ยประกันภัยดังกล่าวรวมอากรและภาษีแล้ว

3.ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

4.การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย

 

สนใจข้อเสนอนี้