ประกันสุขภาพวัยเก๋า ทิพยจัดเต็มพลัส


   คุ้มครอง

  • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
  • กรรมธรรม์เดียวคุ้มครองทั้งสุขภาพและอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก
  • คุ้มครองค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาลสูงสุดถึง 365 วัน
  • *คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยในแบบจ่ายตามจริง (ยกเว้นค่าห้อง)

   ครอบคลุม

  • มีหลายแผนให้เลือก ตอบสนองทุกความต้องการของคุณ
  • ไม่ต้องสำรองเงินจ่าย เมื่อเข้ารักษาในโรงพยาบาลคู่สัญญาชั้นนำ ครอบคลุมมากกว่า 200 แห่งทั่วประเทศ
ประกันสุขภาพ วัยเก๋า อายุ 51-70 ปี IPD+OPD (ทิพยประกันภัย)
ความคุ้มครอง วงเงินคุ้มครอง
ผลประโยชน์สูงสุดต่อปี 350,000
ผลประโยชน์สูงสุดต่อโรคหรือต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 50,000
ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล (รวมสูงสุดไม่เกิน 365วัน)
ค่าห้องผู้ป่วยปกติ 4,000
ค่าห้องผู้ป่วยหนัก 8,000
ค่ารักษาพยาบาลหรือค่าบริการทั่วไป
ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป (รวมค่าใช้จ่ายต่อเนื่อง 30 วันหลังจากออก ร.พ.) จ่ายตามจริง
ค่ารถพยาบาล
ค่าแพทย์ผ่าตัด/หัตถการ
ค่าแพทย์ดูแลเจ้าของไข้ 1 ครั้ง/วัน (ไม่เกิน 365 วัน)
ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน 4,000
ความคุ้มครอง(สำหรับผู้ป่วยนอก)
ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (1 ครั้งต่อวัน สูงสุด 30 ครั้งต่อปี อายุ 51-60ปี) 900
ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (1 ครั้งต่อวัน สูงสุด 30 ครั้งต่อปี อายุ 61-70ปี) 500

เบี้ยประกัน

อายุ 51 - 70 ปี

15,000

เงื่อนไขการรับประกันภัย

1.ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องเป็นบุคคลที่มีอายุระหว่าง 51-70 ปีบรบูรณ์

2.มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดพิการ และไม่มีโรคประจำตัวและผ่านการพิจารณาตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

3.บริษัทฯ สงวนสิทธ์ในการปรับเบี้ยประกันภัย แผนประกันภัยในปีต่ออายุ โดยการพิจารณาจากอายุผู้เอาประกันภัย และประวัติการเรียกร้องสินไหมทดแทน

4.ผู้เอาประกันภัยทุกรายต้องกรอกใบคำขอเอาประกันภัย โดยพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท

ไม่คุ้มครองกรณีดังนี้

1.การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก

2.การเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ เนื้องอก ถุงน้ำดี หรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อนทุกชนิด  ต้อเนื้อหรือต้อกระจก การตัดทอลซิลหรืออดีนอยด์ นิ่วทุกชนิดเส้นเลือดขอดที่ขา เยื่อบุโพรงมดลูก  เจริญผิดที่ ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 120 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก

3.การบาดเจ็บ/เจ็บป่วย/โรคเรื้อรัง ที่เป็นมาก่อนการทำประกันภัย และยังรักษาไม่หายก่อนกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก และการรักษาที่ไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์

*ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์

สนใจข้อเสนอนี้
ANC Hotline Hotline: 099-0909-266
Line: @anccare
Facebook: ancbrokerage

รีวิว ประกันสุขภาพเด็ก ลูกรักสุดคุ้ม โดย คุณแม่น้องยูเค

รีวิว ประกันสุขภาพเด็ก ลูกรักสุดคุ้ม โดย คุณแม่น้องไอริน

ประกันสุขถาพ (แนะนำ)
ประกันโรคมะเร็งพลัส ประกันอุบัติเหตุ เพื่อบุตร/หลาน ประกันอุบัติเหตุ PA คนท้อง
F&Q รวมคำถามประกันภัย
เรายินดีให้บริการ
เสียงตอบรับ