ประกันสุขภาพวัยทำงาน


เร็วๆนี้

ตรวจพบมะเร็ง

300,000
ฉายรังสี/เคมีบำบัด
10,000
ชดเชยรายได้ต่อวัน
1,500
ตรวจวินิจฉัยซ้ำ
5,000
star-full
star-full
star-full
star-full
star-full
ประกันมะเร็ง ธนชาต
2,045
เบี้ยประกัน  

ตรวจพบมะเร็ง

500,000
ฉายรังสี/เคมีบำบัด
25,000
ผลประโยชน์อื่น*
150,000
อุบัติเหตุ
10,000
star-full
star-full
star-full
star-full
star-full
ประกันมะเร็ง กรุงเทพฯ
2,400
เบี้ยประกัน  

 

 
ตรวจพบโรคมะเร็ง
500,000
โรคมะเร็งผิวหนัง
50,000
 
 
star-full
star-full
star-full
star-full
star-full
ประกันมะเร็ง สินมั่นคง
2,480
เบี้ยประกัน  

อุบัติเหตุทั่วไป

300,000
เสียชีวิต,อวัยวะ
300,000
อุบัติเหตุ/ครั้ง
30,000
ชดเชยรายได้
1,500
star-full
star-full
star-full
star-full
star-full
PA คนท้อง
3,700
เบี้ยประกัน  

คุ้มครอง(มรดก)

2,000,000
คุ้มครอง/ปี
ไม่เกินวงเงิน
ค่ารักษาทั่วไป
50,000
อุบัติเหตุ 24 ชม.
50,000
star-full
star-full
star-full
star-full
star-full
PA for Child แผน 2
5,000
เบี้ยประกัน