ประกันสุขภาพเด็ก Health Care


ประกัน “สุขภาพเด็ก Health Care” ให้ลูกรักของคุณได้รับการรักษาเต็มที่และดีที่สุดเมื่อต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลคุณพ่อคุณแม่สบายใจ หมดห่วงเรื่องค่าใช้จ่ายให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 5 แสนบาท ซื้อ 1 คุ้มครองถึง 2 ท่าน !

ความคุ้มครอง IPD OPD
ความคุ้มครองสูงสุดต่อปี 500,000 500,000
  ความคุ้มครองสำหรับผู้ป่วยใน (IPD)
 ค่าห้องพักผู้ป่วยต่อวัน (สูงสุดต่อวัน/365วัน) 3,000 3,000

 ค่าห้องพักวิกฤติต่อวัน (I.C.U.) (สูงสุด 15 วัน)

จ่ายตามจริง

 ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป รวมถึง ค่ายา
ทำแผล ค่าเอ็กซ์เรย์ ค่าตรวจโรคในห้องแล็ป
ค่ากายภาพ ค่าห้องผ่าตัด ค่ารักษาพยาบาล

 รวมการรักษาต่อเนื่องหลังออกจากโรงพยาบาล
(แบบผู้ป่วยนอกสูงสุด 30 วัน )

 ค่าธรรมเนียมแพทย์
 - ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ 
(ไม่เกิน 365 วัน)
 - ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัดต่อครั้ง

กรณีอุบัติเหตุรักษาตัว ภายใน 24 ชม.รักษาพยาบาลฉุกเฉินแบบผู้ป่วยนอก จ่ายตามจริง
 การสูญเสียชีวิต อวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร 50,000
 ความคุ้มครองแบบผู้ป่วยนอก - 1,000

เด็ก (อายุ 30 วัน-9ปี)

ผู้ใหญ่ (อายุ 20 -39 ปี)

แผน IPD
22,033
32,487

แผน OPD
26,892
51,904

เงื่อนไขการรับประกันภัย
1.ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 30 วัน - 59 ปี (สามารถต่ออายุได้สูงสุดถึงอายุ 80 ปี เบี้ยประกันภัยจะปรับเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุ)
2.ผู้เอาประกันรายใหม่ที่อายุต่ำกว่า 15 ปี บริบูรณ์ ต้องทำประกันพร้อมผู้ปกครองอย่างน้อย 1 คน
3.ผู้เอาประกันภัยต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ และไม่มีโรคประจำตัว
4.ความคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจะคุ้มครองทันทีนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก
5.ความคุ้มครองการเจ็บป่วยใดๆ จะมีผลคุ้มครองเมื่อพ้น 30 วันนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก
6.ความคุ้มครองค่าปลงศพจากการเจ็บป่วย จะมีผลคุ้มครองเมื่อพ้น 180 วันนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก

ข้อยกเว้นสำคัญ
1.การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยรวมถึงสภาวการณ์และอาการเรื้อรังที่เกิดขึ้นก่อนวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก
2.การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
3.การเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อหรือต้อกระจก, การตัดทอนซิลหรืออดีนอยด์,
   นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก

สนใจข้อเสนอนี้
ค้นหาประกันภัยรถยนต์
ANC Hotline Hotline: 081-9000-916
Line: @anccare
Facebook: ancbrokerage
ประกันสุขถาพ (แนะนำ)
ประกันโรคมะเร็งพลัส ประกันอุบัติเหตุ เพื่อบุตร/หลาน ประกันอุบัติเหตุ PA คนท้อง
F&Q รวมคำถามประกันภัย
เรายินดีให้บริการ
เสียงตอบรับ