ประกันภัยรถแท็กซี่


ประกันรถแท็กซี่ ประเภท 3 (บริษัท นำสินประกันภัย จํากัด มหาชน)

ความคุ้มครอง จำนวนเงินจำกัดความรับผิด
# ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก  
- ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ อนามัย (บาท/คน) 300,000
- ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ อนามัย (บาท/ครั้ง) 10,000,000
- ความเสียหายต่อทรัพย์สิน (บาท/ครั้ง) 400,000
# ความรับผิดชอบต่อตัวรถยนต์  
- ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ (บาท/ครั้ง) -
- รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้ (บาท) -
# ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย  
- อุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร (บาท/คน) 50,000
- ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร (บาท/คน) 50,000
- การประกันตัวผู้ขับขี่ (บาท/ครั้ง) 500,000
จำนวนที่นั่งที่คุ้มครอง (ผู้ขับขี่รวมผู้โดยสาร) 7
เบี้ยประกันประเภท 3 + พรบ. 11,200 บาท

เงื่อนไขการรับประกันภัย

- สำหรับรถยนต์นั่งรับจ้างสาธารณะ สหกรณ์ เท่านั้น 
- จำกัดอายุรถยนต์ 1 - 7 ปี 
- เบี้ยประกันภัยดังกล่าว มีผลบังคับจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง
เอกสารประกอบการทำประกันภัยรถยนต์
- สำเนาทะเบียนรถที่ขอทำประกันภัย
- สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาใบขับขี่

ประกันรถแท็กซี่ ประเภท 3 (บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จํากัด มหาชน)

ความคุ้มครอง จำนวนเงินจำกัดความรับผิด
# ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก  
- ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ อนามัย (บาท/คน) 300,000
- ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ อนามัย (บาท/ครั้ง) 10,000,000
- ความเสียหายต่อทรัพย์สิน (บาท/ครั้ง) 600,000
# ความรับผิดชอบต่อตัวรถยนต์  
- ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ (บาท/ครั้ง) -
- รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้ (บาท) -
# ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย  
- อุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร (บาท/คน) 50,000
- ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร (บาท/คน) 50,000
- การประกันตัวผู้ขับขี่ (บาท/ครั้ง) 300,000
จำนวนที่นั่งที่คุ้มครอง (ผู้ขับขี่รวมผู้โดยสาร) 5
เบี้ยประกันประเภท 3 + พรบ. 9,200 บาท

เงื่อนไขการรับประกันภัย

- สำหรับรถยนต์นั่งรับจ้างสาธารณะ TAXI บุคคล เท่านั้น (เขียว-เหลือง)
- เบี้ยประกันภัยข้างต้น บริษัทฯ ได้คำนวณรวมส่วนลดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ไว้แล้ว
- ไม่จำกัดอายุรถยนต์, ไม่ตรวจสภาพรถก่อนทำประกันภัย
- เบี้ยประกันภัยดังกล่าว มีผลบังคับจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง
เอกสารประกอบการทำประกันภัยรถยนต์
- สำเนาทะเบียนรถที่ขอทำประกันภัย
- สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาใบขับขี่

 
สนใจข้อเสนอนี้
ค้นหาประกันภัยรถยนต์
ANC Hotline Hotline: 081-9000-916
Line: @anccare
Facebook: ancbrokerage
ประกันสุขถาพ (แนะนำ)
ประกันโรคมะเร็งพลัส ประกันอุบัติเหตุ เพื่อบุตร/หลาน ประกันอุบัติเหตุ PA คนท้อง
F&Q รวมคำถามประกันภัย
เรายินดีให้บริการ
เสียงตอบรับ