ประกันภัยรถยนต์ 3+ "ซ่อมอู่ถูกใจ ซ่อมห้างสุดคุ้ม"


       ก้าวสู่ความเชื่อมั่นขับขี่อย่างมั่นใจ นำเสนอแผนประกันที่ตรงความต้องการของคุณด้วยความคุ้มครองพิเศษที่ช่วยให้การเดินทางปราศจากความกังวล

  ความคุ้มครอง

  ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย

 

 

ต่อคน

2,000,000

ต่อครั้ง

10,000,000

  ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

1,000,000

  ความเสียหายต่อตัวรถยนต์

450,000

  สูญหายหรือไฟไหม้

100,000

  ความเสียหายส่วนแรก (Deduct)

-

  ประกันตัวผู้ขับขี่ 300,000
  อู่

5,900

ห้าง

 7,200 

เบี้ยประกัน

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

  • เบี้ยประกันรวมภาษีอากรแล้ว แต่ยังไม่รวม พรบ. (รถเก๋ง 645.21 บาท,รถกระบะ 967.82 บาท)
  • ไม่รับประกันภัยรถที่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า รถดัดแปลงเพื่อการแข่งขัน รถโบราณและรถสปอร์ต ทั้งนี้ให้ใช้ตารางรุ่นรถยนต์ที่รับประกันภัยได้ประกอบ
  • อายุรถยนต์ที่ทำประกันภัยสูงสุดไม่เกิน 20 ปีและเลือกซื้อเบี้ยประกันภัยแบบซ่อมอู่ห้างได้ถึง 5 ปี (นับจากวันจดทะเบียนรถยนต์)
  • รถเก๋ง รถกระบะรับทุนประกันภัยสูงสุด 300,000 บาท
  • เลือกซื้อทุนประกันภัยได้ตามต้องการแต่ไม่เกินกว่า 85% ของราคารถยนต์ 
  • กรณีติดตั้งกล้อง cctv ขอให้แนบเอกสารประกอบเพื่อรับส่วนลดตามที่บริษัทกำหนด (กรอกแบบฟอร์มและแนบรูปถ่ายรถ + รูปถ่ายกล้องถ่าย 2 รูป)
  • หมายเหตุความคุ้มครอง : อุบัติเหตุส่วนบุคคล/ค่ารักษาพยาบาล

          รถเก๋ง     : คุ้มครองสูงสุด 7 ที่นั่ง

          รถกระบะ : คุ้มครองสูงสุด 5 ที่นั่ง

สนใจข้อเสนอนี้
ค้นหาประกันภัยรถยนต์
ANC Hotline Hotline: 081-9000-916
Line: @anccare
Facebook: ancbrokerage
ประกันสุขถาพ (แนะนำ)
ประกันโรคมะเร็งพลัส ประกันอุบัติเหตุ เพื่อบุตร/หลาน ประกันอุบัติเหตุ PA คนท้อง
F&Q รวมคำถามประกันภัย
เรายินดีให้บริการ
เสียงตอบรับ