ประกันชั้น 1 ดีที่สุด ถูกที่สุด


ความคุ้มครอง ต่อคน ต่อครั้ง
ความคุ้มครองต่อบุคคลภายนอก
- ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย 500,000 10,000,000
- ความรับผิดต่อความเสียหายต่อทรัพย์สิน - 2,500,000
ความคุ้มครองเพิ่มเติม
- อุบัติเหตุส่วนบุคคลอันเกิดจากการใช้รถ เพื่อผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถประกัน 100,000 5 ที่นั่ง
- ค่ารักษาพยาบาลเพื่อบุคคลในรถประกัน 100,000 5 ที่นั่ง
- การประกันตัวผู้ขับขี่ - 300,000
ความคุ้มครองต่อรถที่เอาประกันภัย
- ความเสียหาต่อรถยนต์ จากการชนกับยานพาหนะทางบก 100,000 -

"ฟรี บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชม.

กรุณาแจ้งผ่าน MSIG Roadside Assistance โทร. 1259 โดยทันที

7,500

*ฟรีความคุ้มครองบ้านหายห่วง โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้สำหรับผู้ที่ซื้อประกันภายใน 30 เม.ย. 61 นี้เท่านั้น
สนใจข้อเสนอนี้
ค้นหาประกันภัยรถยนต์
ANC Hotline Hotline: 081-9000-916
Line: @anccare
Facebook: ancbrokerage
ประกันสุขถาพ (แนะนำ)
ประกันโรคมะเร็งพลัส ประกันอุบัติเหตุ เพื่อบุตร/หลาน ประกันอุบัติเหตุ PA คนท้อง
F&Q รวมคำถามประกันภัย
เรายินดีให้บริการ
เสียงตอบรับ