แกงไทยต้านมะเร็ง


    ขึ้นชื่อว่า"แกงไทย" หลายคนก็คงติดใจ ทั้งรสชาติที่อร่อยถึงใจ ถูกปากคนไทย จนทำให้เกิดงานวิจัยของ รศ.ดร.สมศรี เจริญเกียรติกุล อาจารย์ประจำฝ่ายเคมีทางอาหาร สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จะทำให้เรารู้ว่า "แกงไทย" ยังมีประโยชน์ในด้านการลดความเสี่ยงในการเ­กิดมะเร็งได้จริง เมื่อน้ำแกงจากแกงไทยยอดนิยม เช่น แกงเลียง แกงป่า แกงหลือง แกงส้ม และต้มยำ กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการค้นหาว่า แกงอะไรจะให้ผลดีที่สุดเพื่อศึกษาลักษณะกา­รตายของเซลล์มะเร็ง และมาดูกันต่อว่า การป้อนแกงเลียงให้หนูทดลองจะทำให้เราได้ค­วามรู้อะไรใหม่ ๆ ที่จะทำให้มนุษย์ลดความเสี่ยงจากโรคมะเร็ง ติดตามได้ใน คลิปMU ตอน แกงไทยต้านมะเร็ง

 

 

 

ข้อมูลโดย Youtube : Mahidol Channel มหิดล แชนแนล