เอกสารการเคลมประกันโควิดเดอะวันประกันภัย (สินทรัพย์)


กรณีเคลมต้องมีผลตรวจติดเชื้อ
ก่อน 16 กุมภาพันธ์ 2565 เท่านั้น
ผู้เอาประกันสามารถยื่นขอคืนค่าเบี้ยประกันได้ที่ คลิก

ปิดการยื่นคำทวงหนี้
ในวันที่ 15 เมษายน 2565 เป็นต้นไป
เพิกถอนใบอนุญาตในวันที่ วันที่ 13 ธันวาคม 2564
ดูคำสั่งเพิกถอน

กองทุนประกันวินาศภัย
โทรศัพท์ 02-791-1444 ต่อ 26-30
วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30
(วันและเวลาราชการ)

 

ซึ่งจะแบ่งแนวทางการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบผู้เอาประกันภัยสำหรับลูกค้าของเดอะวัน ทั้งหมด 3 กรณี

กรณีที่  1 : หากผู้เอาประกันภัยมีการทำเรื่องเคลมแล้วยังไม่ได้เงิน หรือ เคลมในขณะที่บริษัทปิดกิจการ
สามารถทำเรื่องยื่นเคลมออนไลน์กับทางกองทุนประกันวินาศภัย (กปว.) โดยไม่ต้องไปสำนักงาน กปว.
ที่ลิงก์ >>  https://rps-sev.gif.or.th/Login


กรณีที่ 2 : ผู้เอาประกันภัยต้องการทำเรื่องขอเงินคืน
สามารถทำเรื่องยื่นขอเงินคืนออนไลน์กับทางกองทุนประกันวินาศภัย (กปว.) โดยไม่ต้องไปสำนักงาน กปว.
ที่ลิงก์ >>  https://rps-sev.gif.or.th/Login

 

กรณีที่ 3 : นำกรมธรรม์ประกันภัยของ The One ติดต่อทำประกันภัยฉบับใหม่
กับบริษัท เอ เอ็น ซี โบรกเกอร์เรจ จำกัด โดยจะมี 5 บริษัทชั้นนำ (สำหรับกรมธรรม์ประกันรถยนต์)
สามารถเช็คขั้นตอนได้ที่ >> https://bit.ly/3zyTmY6

 

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
1) กองทุนประกันวินาศภัย 0-2791-1444
2) สำนักงาน คปภ. 1186
3) สำนักงาน คปภ. 0-2515-3995 ถึง 0-2515-3999 กด 0
4) สมาคมประกันวินาศภัยไทย 02-108-8399