สรุปการยื่นเคลมใหม่ ผ่านกปว. ของอาคเนย์ประกันภัยและไทยประกันภัย


 

        ขั้นตอนการปฏิบัติตัว หลังกรณีเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย บริษัท อาคเนย์ประกันภัย (มหาชน) และ บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยให้มีผลตั้งแต่ 1 เมษายน 2565 นี้

 

        นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 
ตามคำสั่งกระทรวงการคลังที่ 670/2565 และคำสั่งกระทรวงการคลังที่ 671/2565 ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยกองทุนประกันวินาศภัยจะเข้ามาเป็นผู้ชำระบัญชีและดำเนินการจ่ายเคลมสินไหมให้กับผู้เอาประกันภัยที่ได้รับผลกระทบจากการเพิกถอนใบอนุญาตทั้งสองบริษัท

 

@ancinsurtech ใครที่ยังไม่ได้เงินสินไหมทดแทนประกันโควิด จากอาคเนย์และไทยประกัน ต้องเริ่มยื่นเคลมใหม่กับทางกปว.นะคะ#ancinsurtech #tiktokข่าวด่วน ♬ เสียงต้นฉบับ - ANC BROKER

 

 

ท่านสามารถทำเรื่องยื่นเคลมออนไลน์กับทางกองทุนประกันวินาศภัย (กปว.) โดยไม่ต้องไปสำนักงาน กปว. ที่ลิงก์ >>  (https://rps-sev.gif.or.th/Login)

 

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

 

📄เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับชำระหนี้ต่อกองทุนประกันวินาศภัยเบื้องต้น ดังนี้

1. หน้าตารางกรมธรรม์

2. ผลตรวจแบบ RT PCR

3. ใบรับรองแพทย์

4. บัตรประชาชนผู้เอาประกัน

5. หน้าบุ๊คแบงค์ผู้เอาประกัน / ผู้รับผลประโยชน์

6. ใบคำขอทวงนี้

7. หนังสือรับรองบริษัท (กรณีเป็นนิติบุคคล)

🌟 หมายเหตุ : เมื่อยื่นผ่านออนไลน์แล้ว ให้ปริ้นเอกสารเลขที่คำทวงหนี้ และรวบรวมเอกสารทั้งหมดส่งไปรษณีย์ไปยัง สำนักงาน กปว.

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

วิธีการโหลดกรมธรรม์ช่องทางต่างๆ

 

 

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

 

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

 

 

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ  

 

 

     

 

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

 

 

 

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

1. ลงทะเบียนผ่านกองทุนประกันวินาศภัย หรือ กปว. ผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ที่ https://rps-sev.gif.or.th/Login

หรือ สแกน QR Code ลงทะเบียนกวป. ตามรูปภาพด้านล่าง

2. เมื่อท่านกรอกข้อมูลคำทวงหนี้และแนบเอกสารประกอบการทวงหนี้ออนไลน์เรียบร้อยแล้ว

ท่านจะได้เอกสารใบคำขอเลขที่ใบทวงหนี้ขึ้นในระบบ

3. หลังจากนั้น ให้ท่านพิมพ์เอกสารใบคำขอเลขที่คำทวงหนี้ออกจากระบบได้เลย

4. รวบรวมเอกสารทั้งหมด นำส่งไปรษณีไปยังสำนักงาน กปว.

ที่อยู่ : กองทุนประกันวินาศภัย เลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 15 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900”

ท่านสามารถติดต่อกองทุนประกันวินาศภัย (กปว.) เพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-791-1444 ต่อ 26-30

 

 

เข้าสู่เว็บไซต์ กปว.