วัยเก๋า


คุ้มครอง/ปี

300,000
ค่าห้อง
4,000
ค่ารักษาทั่วไป
30,000
ผู้ป่วยนอก OPD
1,000
star-full
star-full
star-full
star-full
star-full
เหมาจ่าย
17,361
เบี้ยประกัน  

คุ้มครอง/ปี

350,000
ค่าห้อง
4,000
ค่ารักษาทั่วไป
ตามจริง
ผู้ป่วยนอก OPD
500
star-full
star-full
star-full
star-full
star-full
ทิพยจัดเต็ม(พลัส)
15,000
เบี้ยประกัน  
เสียชีวิต(อ.บ.2)
150,000
ค่าห้อง
1,200
ค่ารักษาทั่วไป
20,000
อุบัติเหตุ 24 ชม.
4,000
star-full
star-full
star-full
star-full
star-full
ยังฟิต
9,452
เบี้ยประกัน