รู้หรือไม่?นำเบี้ยประกันสุขภาพลดหย่อนภาษีได้แล้วนะ


        เมื่อวันที่ 19 ก.ย.  (วันนี้เวลา  14.30 น.)  ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร เห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการประกันสุขภาพโดยประชาชนสามารถ นำเบี้ยประกันสุขภาพมาหักลดหย่อนภาษีรายได้บุคคลธรรมดาได้ไม่เกิน 15,000 บาท / ปี ซึ่งเมื่อรวมกับการลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต และ เงินฝากที่มีเงื่อนไข ประกันชีวิตแล้ว ต้องไม่เกิน 100,000 บาท ซึ่งเบี้ยประกันสุขภาพที่ได้รับสิทธิต้องจ่ายตั้งแต่วันที่  1 มกราคม  2560 เป็นต้นไป 

ประกันสุขภาพ ครอบคลุมอะไรบ้าง
1.การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล อันเนื่องมากจากการเจ็บป่วย และ บาดเจ็บ
2.การประกันอุบัติเหตุที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
3.การประกันภัยโรคร้ายแรง
4.การทำประกันการดูแลระยะยาว

         โดยมั่นใจว่าการเพิ่มวงเงินดังกล่าวจะทำให้รัฐลดงบประมานในส่วนของการรักษาพยาบาลได้ โดยไม่เสียประโยชน์ แต่จะช่วยให้ผู้ที่มีรายได้ปานกลางและรายได้น้อยสามารถซื้อประกันสุขภาพเพื่อดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงวัยได้มากขึ้น.
 

 

ค้นหาประกันภัยรถยนต์
ANC Hotline Hotline: 081-9000-916
Line: @anccare
Facebook: ancbrokerage
ประกันสุขถาพ (แนะนำ)
ประกันโรคมะเร็งพลัส ประกันอุบัติเหตุ เพื่อบุตร/หลาน ประกันอุบัติเหตุ PA คนท้อง
F&Q รวมคำถามประกันภัย
เรายินดีให้บริการ
เสียงตอบรับ