รางวัล การันตีคุณภาพ


 

►2563 ________________________________________________________

1.นายหน้าประกันวินาศภัยนิติบุคคลคุณภาพดีเด่นประจำปี 2563 มอบโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

 

►2562 ________________________________________________________
1.รางวัล Special Recognition For Broker Of The Year จาก Emerging Asia Insurance Awards 2019
2.รางวัลบุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2019 ภาคธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต จาก มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
3.รองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการประกันภัย “Insurtech Ignite Hackathon # 2”
4.นายหน้าประกันวินาศภัยนิติบุคคลคุณภาพดีเด่นประจำปี 2562 มอบโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

 

2561 ________________________________________________________
1.รางวัลพัฒนาและปรับปรุงเวปไซต์ของสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย จาก สมาคมนายหน้ายประกันภัยไทย
2.รางวัลเกียรติยศเบี้ยรวมสูงสุด อันดับ 2 จาก บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
3.รางวัลชนะเลิศ ผลงานเบี้ยประกันภัยรวม ประเภทตัวแทนเซ็นสัญญา-รายใหญ่ จากงานประกาศรางวัลกีรติอนุสรณ์ประจำปี 2561

 

2560 ________________________________________________________
1.รางวัล Top car Insurance จาก Priceza Award
2.รางวัลนายหน้าคุณภาพยอดเยี่ยม จาก บริษัท อลิอันซ์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
3.รางวัลเกียรติยศระดับ Blue Sapphire เบี้ยรวมสูงสุดอันดับ 4 ประจำปี 2560 จากงานประกาศรางวัล ANNUAL AWARDS 2017
4.รางวัลแห่งเกียรติยศของตัวแทนและนายหน้าประกันภัยที่มีผลงานโดดเด่นในปีที่ผ่านมาจากงานประกาศรางวัล Chubb Honors Award 2017
5.รางวัลชนะเลิศ ผลงานเบี้ยประกันภัยรวม ประเภทตัวแทนเซ็นสัญญา-รายใหญ่ จากงานประกาศรางวัลกีรติอนุสรณ์ประจำปี 2560

 

2559 ________________________________________________________
1.รางวัลชนะเลิศ ผลงานเบี้ยประกันภัยรวม ประเภทตัวแทนเซ็นสัญญา-รายใหญ่ จากงานประกาศรางวัลกีรติอนุสรณ์ประจำปี 2559

 

2558 ________________________________________________________
1.รางวัลผลงานยอดเยี่ยมผู้หลิตผลงานรวมประกันภัยรถยนต์ จาก บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2.รางวัล Motor Package Rising star จาก บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
3.รางวัลชนะเลิศ ผลงานเบี้ยประกันภัยรวมประเภทตัวแทนเซ็นสัญญา-รายใหญ่

 

2555 ________________________________________________________
1.รางวัลตัวแทนยอดขายดีเด่น ปี 2555 จาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด(มหาชน)

 

2550 ________________________________________________________
1.รางวัล Top Producer-Motor For the period จาก บริษัท อลิอันซ์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2.รางวัล Top Volume Producer-Motor For the period จาก บริษัท อลิอันซ์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)