รวมแผนประกันบ้าน


 

              หมดห่วงทุกเรื่องบ้านด้วยประกันภัยที่คุ้มครองครอบคลุมและตอบสนองทุกความต้องการด้านความปลอดภัยสำหรับที่อยู่อาศัย มีให้เลือกหลากหลายแผนประกัน ที่เหมาะกับทุกที่พักอาศัยของคุณ

ตารางเปรียบเทียบประกันบ้าน By...ANC

 

ความคุ้มครอง

1.ไฟไหม้,ฟ้าผ่า* 1,000,000
2.ภัยธรรมชาติ* 20,000 50,000 320,000 50,000 100,000 100,000
3.โจรกรรม* 50,000 50,000 - - 100,000 -
4.บุคคลภายนอก - 500,000 - 300,000 - 300,000
5.กระจก* - 5,000 - 10,000 50,000 -
6.ภัยเครื่องใช้ไฟฟ้า 20,000 50,000 25,000 50,000 100,000 50,000
7.อุบัติเหตุส่วนบุคคล* - 50,000 /คน - - 200,000 /คน 1,000,000 /คน
8.ค่าบรรเทาไฟไหม้ 7 ข้อ 4 ข้อ 2 ข้อ 4 ข้อ 4 ข้อ -

เบี้ยประกัน

1,290
1,290
1,890
2,300
2,500
2,500
เงื่อนไขการรับประกันภัย และความคุ้มครอง
  • 1.แผนประกันภัยข้างต้นคุ้มครองสิ่งปลูกสร้างที่เป็นคอนกรีตล้วนและทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวเท่านั้น(กรณีสิ่งปลูกสร้างเป็นครึ่งตึกครึ่งไม้สามารถเลือกได้เฉพาะแผนประกันจากบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด(มหาชน)
  • 2.การประกันภัยนี้เป็นการประกันภัยสำหรับสิ่งปลูกสร้างเพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้นเช่น บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์เพื่อการอยู่อาศัยหรือคอนโดมิเนียม
  • 3.ความคุ้มครองและผลประโยชน์ที่บุคคลผู้เอาประกันจะได้รับขึ้นอยู่กับจำกัดความ เงื่อนไข และข้อยกเว้นที่ระบุไว้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยและแผนความคุ้มครองที่ได้ซื้อไว้
  • 4.ไม่รับประกันภัยสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในพื้นที่ความเสี่ยงที่บริษัทฯกำหนด

 

สนใจข้อเสนอนี้
ค้นหาประกันภัยรถยนต์
ANC Hotline Hotline: 081-9000-916
Line: @anccare
Facebook: ancbrokerage
ประกันสุขถาพ (แนะนำ)
ประกันโรคมะเร็งพลัส ประกันอุบัติเหตุ เพื่อบุตร/หลาน ประกันอุบัติเหตุ PA คนท้อง
F&Q รวมคำถามประกันภัย
เรายินดีให้บริการ
เสียงตอบรับ