ประกันสุขภาพเด็ก Super Kids Super คุ้ม!! (OPD)


 

ซื้อ ประกันสุขภาพเด็ก Super Kids Superคุ้ม!!! นอกจากความคุ้มครองของลูกน้อยเเล้ว คุณยังจะได้ความคุ้มครองแบบเดียวกันให้กับตัวคุณ เเละยังนำเบี้ยประกันในส่วนของท่านไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย สูงสุด 15,000 บาท
 ซื้อได้ตั้งแต่อายุ 5 ปี ต่ออายุได้ถึงอายุ 60 ปี
 ไม่ต้องสำรองเงินค่ารักษา 
 โรงพยาบาลเครือข่ายมากกว่า 280 แห่งทั่วประเทศ
 ฟรี PA คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ประกันสุขภาพเด็กแพคคู่ Super Kids Super คุ้ม (ฟอลคอนประกันภัย)

ความคุ้มครอง แผน 2 แผน 3
ความคุ้มครองสูงสุดต่อปี 300,000
  ความคุ้มครองสำหรับผู้ป่วยใน (IPD)
 ค่าห้องพักผู้ป่วยต่อวัน (สูงสุดต่อวัน/365วัน) 2,000

 ค่าห้องพักผู้ป่วยป่วยวิกฤติต่อวัน (I.C.U.) (สูงสุด 15 วัน)

จ่ายตามจริง

 ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป รวมถึง ค่ายา ค่าทำแผล ค่าเอ็กซ์เรย์ ค่าตรวจโรคในห้องแล็ป
 ค่ากายภาพบำบัด ค่าห้องผ่าตัด ค่ารักษาพยาบาล

 รวมการรักษาต่อเนื่องหลังออกจากโรงพยาบาล (แบบผู้ป่วยนอกสูงสุด 30 วัน )

 ค่าธรรมเนียมแพทย์
 - ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ (ไม่เกิน 365 วัน)
 - ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัดต่อครั้ง

 การสูญเสียชีวิต อวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร  50,000
  ความคุ้มครองสำหรับผู้ป่วยใน (OPD)
 กรณีอุบัติเหตุรักษาตัว ภายใน 24 ชม.รักษาพยาบาลฉุกเฉิน แบบผู้ป่วยนอก จ่ายตามจริง
 การรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก OPD ( 30 ครั้ง/ปี) 800 1,000

เบี้ยประกัน
เด็ก (อายุ 5-9ปี) 23,949
ผู้ใหญ่ (อายุ 20-39ปี) 13,561

แผน 2
37,470

แผน 3
41,331

 เงื่อนไขการรับประกันภัย

  • ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 5 ปี - 60 ปี ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
  • ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี จะต้องซื้อพร้อมบิดาหรือมารดาและจะต้องซื้อแผนประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองต่ำกว่าหรือเทียบเท่ากับบิดาหรือมารดา
  • ความคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจะคุ้มครองทันที
  • ความคุ้มครองการเจ็บป่วยใดๆ จะมีผลคุ้มครองเมื่อพ้น 30 วันนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก

หมายเหตุ

  • ประกันสุขภาพเด็กแพคคู่ Super Kids Super คุ้ม เป็นชื่อเพื่อการทำโฆษณาเท่านั้น
    โดยมีความคุ้มครองและเงือนไขเป็นไปตาม แผนประกัน "Super Mom" ของ บมจ.ฟอลคอนประกันภัย
สนใจข้อเสนอนี้
ค้นหาประกันภัยรถยนต์
ANC Hotline Hotline: 081-9000-916
Line: @anccare
Facebook: ancbrokerage
ประกันสุขถาพ (แนะนำ)
ประกันโรคมะเร็งพลัส ประกันอุบัติเหตุ เพื่อบุตร/หลาน ประกันอุบัติเหตุ PA คนท้อง
F&Q รวมคำถามประกันภัย
เรายินดีให้บริการ
เสียงตอบรับ