ประกันสุขภาพเด็ก Super Kids Super คุ้ม!! (IPD)


ซื้อ ประกันสุขภาพเด็ก Super Kids Superคุ้ม!!!
นอกจากความคุ้มครองของลูกน้อยเเล้ว คุณยังจะ
ได้ความคุ้มครองแบบเดียวกันให้กับตัวคุณ
เเละยังนำเบี้ยประกันในส่วนของท่าน
ไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย สูงสุด 15,000 บาท

 ซื้อได้ตั้งแต่อายุ 5 ปี ต่ออายุได้ถึงอายุ 60 ปี
 ไม่ต้องสำรองเงินค่ารักษา 
 โรงพยาบาลเครือข่ายมากกว่า 280 แห่งทั่วประเทศ
 ฟรี PA คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ประกันสุขภาพเด็กแพคคู่ Super Kids Super คุ้ม

 

ความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2
ความคุ้มครองสูงสุดต่อปี 300,000 500,000
  ความคุ้มครองสำหรับผู้ป่วยใน (IPD)
 ค่าห้องพักผู้ป่วยต่อวัน (สูงสุดต่อวัน/365วัน) 2,000 3,000

 ค่าห้องพักวิกฤติต่อวัน (I.C.U.) (สูงสุด 15 วัน)

จ่ายตามจริง

 ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป รวมถึง ค่ายา
ทำแผล ค่าเอ็กซ์เรย์ ค่าตรวจโรคในห้องแล็ป
ค่ากายภาพ ค่าห้องผ่าตัด ค่ารักษาพยาบาล

 รวมการรักษาต่อเนื่องหลังออกจากโรงพยาบาล
(แบบผู้ป่วยนอกสูงสุด 30 วัน )

 ค่าธรรมเนียมแพทย์
 - ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ 
(ไม่เกิน 365 วัน)
 - ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัดต่อครั้ง

กรณีอุบัติเหตุรักษาตัว ภายใน 24 ชม.รักษาพยาบาลฉุกเฉินแบบผู้ป่วยนอก จ่ายตามจริง
 
 การสูญเสียชีวิต อวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร 50,000

เด็ก (อายุ 5-9ปี)
เเผน 1 (13,845) / แผน 2 (16,904)

แผน 1
22,033

แผน 2
26,892

ผู้ใหญ่ (อายุ 20-39ปี)
แผน 1 (8,188) / แผน 2 (9,988)

 

 เงื่อนไขการรับประกันภัย

  • ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 5 ปี - 60 ปี ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
  • ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี จะต้องซื้อพร้อมบิดาหรือมารดาและจะต้องซื้อแผนประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองต่ำกว่าหรือเทียบเท่ากับบิดาหรือมารดา
  • ความคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจะคุ้มครองทันที
  • ความคุ้มครองการเจ็บป่วยใดๆ จะมีผลคุ้มครองเมื่อพ้น 30 วันนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก

หมายเหตุ

  • ประกันสุขภาพเด็กแพคคู่ Super Kids Super คุ้ม เป็นชื่อเพื่อการทำโฆษณาเท่านั้น
    โดยมีความคุ้มครองและเงือนไขเป็นไปตาม แผนประกัน "Super Mom" ของ บมจ.ฟอลคอนประกันภัย
สนใจข้อเสนอนี้
ค้นหาประกันภัยรถยนต์
ANC Hotline Hotline: 081-9000-916
Line: @anccare
Facebook: ancbrokerage
ประกันสุขถาพ (แนะนำ)
ประกันโรคมะเร็งพลัส ประกันอุบัติเหตุ เพื่อบุตร/หลาน ประกันอุบัติเหตุ PA คนท้อง
F&Q รวมคำถามประกันภัย
เรายินดีให้บริการ
เสียงตอบรับ