ประกันสุขภาพเด็ก Super Kids Super คุ้ม!!


 ซื้อประกันSuper Kids Superคุ้ม วันนี้!! ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 15,000 บาท พิเศษ!! ✔ ซื้อแพ็คคู่ราคาพิเศษ

ประกันสุขภาพเด็กแพคคู่ Super Kids Super คุ้ม (ฟอลคอนประกันภัย)
ความคุ้มครอง วงเงินคุ้มครอง(ต่อคน)
ความคุ้มครองสูงสุดต่อปี 300,000
ความคุ้มครอง(สำหรับผู้ป่วยใน)
ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล (สูงสุดต่อวัน/365วัน) 2,000
ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล ห้องผู้ป่วยหนัก ICU (สูงสุด 15 วัน) จ่ายตามจริง
ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ (ต่อวัน/ไม่เกิน 365 วัน)
ค่ารักษาพยาบาล ทั่วไป และค่าบริการทั่วไป
ค่าแพทย์ผ่าตัด
ค่าใช้จ่ายต่อเนื่อง หลังออกจากโรงพยาบาล (ไม่เกิน 30 วัน)
การรักษาพยาบาลแบบฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
การสูญเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรเนื่องจากอุบัติเหตุ 50,000
เบี้ยประกัน

เด็ก (อายุ 30วัน-9ปี) 13,845

ผู้ใหญ่ (อายุ 20-39ปี) 8,188

19,000

เงื่อนไขการรับประกันภัย

1. ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 30 วัน - 60 ปี (สามารถต่ออายุได้สูงสุดถึงอายุ 80 ปี) ต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ และไม่มีโรคประจำตัว โดยผู้เอาประกันภัยที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี จะต้องซื้อพร้อมมารดา และจะต้องซื้อแผนประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองต่ำกว่าหรือเทียบเท่ากับมารดา  

2. ผู้ขอเอาประกันภัยไม่เป็นผู้ประกอบอาชีพดังต่อไปนี้ ดารา-นักแสดง นักการเมือง นักการเมืองท้องถิ่น เช่น อบต. อบจ. ฯลฯ นักกีฬาอาชีพ  นักแสดงผาดโผน เช่น สตั้นแมน นักกายกรรม อาชีพประมง เช่น ลูกเรือ ตังเก คนงานเหมืองแร่ พนักงานก่อสร้าง พนักงานเช็ดกระจก จักรยานยนต์รับจ้าง หรือผู้ที่มีลักษณะงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูง

3. เบี้ยประกันภัยจะปรับเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุ

4. ความคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจะคุ้มครองทันทีนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก   

5. ความคุ้มครองการเจ็บป่วยใดๆ จะมีผลคุ้มครองเมื่อพ้น 30 วันนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก   

สนใจข้อเสนอนี้
ค้นหาประกันภัยรถยนต์
ANC Hotline Hotline: 081-9000-916
Line: @anccare
Facebook: ancbrokerage
ประกันสุขถาพ (แนะนำ)
ประกันโรคมะเร็งพลัส ประกันอุบัติเหตุ เพื่อบุตร/หลาน ประกันอุบัติเหตุ PA คนท้อง
F&Q รวมคำถามประกันภัย
เรายินดีให้บริการ
เสียงตอบรับ