ประกันสุขภาพเด็ก Super Kids Super คุ้ม!!


 ซื้อประกันSuper Kids Superคุ้ม วันนี้!! ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 15,000 บาท พิเศษ!! ✔ ซื้อแพ็คคู่ราคาพิเศษ

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

1. ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 30 วัน - 60 ปี (สามารถต่ออายุได้สูงสุดถึงอายุ 80 ปี) ต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ และไม่มีโรคประจำตัว โดยผู้เอาประกันภัยที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี จะต้องซื้อพร้อมมารดา และจะต้องซื้อแผนประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองต่ำกว่าหรือเทียบเท่ากับมารดา  

2. ผู้ขอเอาประกันภัยไม่เป็นผู้ประกอบอาชีพดังต่อไปนี้ ดารา-นักแสดง นักการเมือง นักการเมืองท้องถิ่น เช่น อบต. อบจ. ฯลฯ นักกีฬาอาชีพ  นักแสดงผาดโผน เช่น สตั้นแมน นักกายกรรม อาชีพประมง เช่น ลูกเรือ ตังเก คนงานเหมืองแร่ พนักงานก่อสร้าง พนักงานเช็ดกระจก จักรยานยนต์รับจ้าง หรือผู้ที่มีลักษณะงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูง

3. เบี้ยประกันภัยจะปรับเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุ

4. ความคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจะคุ้มครองทันทีนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก   

5. ความคุ้มครองการเจ็บป่วยใดๆ จะมีผลคุ้มครองเมื่อพ้น 30 วันนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก   

สนใจข้อเสนอนี้
ค้นหาประกันภัยรถยนต์
ANC Hotline Hotline: 081-9000-916
Line: @anccare
Facebook: ancbrokerage
ประกันสุขถาพ (แนะนำ)
ประกันสุขภาพเด็กลูกรักสุดคุ้ม ประกันโรคมะเร็งพลัส ประกันอุบัติเหตุ เพื่อบุตร/หลาน ประกันอุบัติเหตุ PA คนท้อง
F&Q รวมคำถามประกันภัย
เรายินดีให้บริการ
เสียงตอบรับ