ประกันสุขภาพเด็ก "อีลิท"


       สุดยอดหลักประกันสุขภาพ ที่ให้ความคุ้มครองระดับท็อป  ด้วยการจ่ายตามจริงในการรักษาพยาบาลทั่วไป ด้วยวงเงินสูงสุดถึง 20 ล้านต่อครั้ง และ 80 ล้านต่อปี  หมดห่วงไปตลอดแม้เป็นการรักษาทั่วไปหรือต้องนอนโรงพยาบาลอย่างไม่คาดฝัน ต่อให้แพงแค่ไหนก็ไม่หวั่น

 

SILVER

GOLD

 ความคุ้มครอง

ความคุ้มครองสูงสุดต่อปี

20,000,000

80,000,000

ความคุ้มครองสูงสุดต่อครั้งและต่อโรค

5,000,000

20,000,000

  ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล

ค่าห้อง ค่าอาหารและค่าบริการพยาบาล ห้องผู้ป่วยธรรมดา

8,000

16,000

ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล ห้องผู้ป่วยหนัก,ห้องผู้ป่วยวิกฤต

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง

 ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป

ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป

จ่ายตามจริง

ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน ภายใน 24 ช.ม.

ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลต่อเนื่องภายหลังจากออกจากโรงพยาบบาล

ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด

ค่าแพทย์เจ้าของไข้/แพทย์ผู้เชียวชาญเฉพาะโรค

เบี้ยประกัน

50,200

61,700

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • รับประกันต่ออายุกรมธรรม์จนถึงอายุ 90 ปี
 • ราคาเบี้ยประกันสุขภาพปีต่อสำหรับผู้เอาประกันอายุ 70 ปีขึ้นไป ทางฝ่ายรับประกันจะพิจารณาเป็นรายบุคคลไป

หมายเหตุ
** ค่าใช้จ่ายข้อ 5 คือ จำนวนเงินสูงสุดที่จ่าย ข้อ 1 - 4 รวมกัน สำหรับการรักษากรณี ปลูกถ่ายไขกระดูก เปลี่ยนถ่าย
     อวัยวะ การฟอกไต สูงสุดต่อปีกรมธรรม์ 
*** ความคุ้มครองค่าปลงศพ มีระยะเวลารอคอย 180 วัน กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย  

บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 

 • บริการความช่วยเหลือผู้ป่วยหรือคนไข้ในภาวะฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง/ 7 วัน สำหรับสมาชิกผู้เอาประกันภัยที่อยู่เกินกว่า 150 กิโลเมตรจากภูมิลำเนา
 • บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเพื่อกลับไปพักฟื้นยังภูมิลำเนา ในวงเงินสูงสุดถึง 30,000,000 บาท 
 • บริการเคลื่อนย้ายศพ ในวงเงินสูงสุดถึง 1,000,000 บาท 
 • การเลือกเข้ารักษาในต่างประเทศ บริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองก็ต่อเมื่อ
  1.  ไม่ใช่การรักษาในประเทศสหรัฐอเมริกา  
  2. ต้องขออนุมัติจากบริษัทก่อนการรักษาเท่านั้น 
  3. บริษัทจะให้ความคุ้มครองเทียบเท่าการรักษาในประเทศไทยเท่านั้น

 

 

สนใจข้อเสนอนี้
ค้นหาประกันภัยรถยนต์
ANC Hotline Hotline: 081-9000-916
Line: @anccare
Facebook: ancbrokerage
ประกันสุขถาพ (แนะนำ)
ประกันโรคมะเร็งพลัส ประกันอุบัติเหตุ เพื่อบุตร/หลาน ประกันอุบัติเหตุ PA คนท้อง
F&Q รวมคำถามประกันภัย
เรายินดีให้บริการ
เสียงตอบรับ