ลงทะเบียน เพื่อขอรับเงินคืน กรณี เอเชียประกันภัยปิดกิจการ


หลังจากที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีคำสั่ง เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจวินาศภัยของบริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) ทางเลขาธิการ คปภ. จึงให้คำแนะนำ รับเรื่องร้องเรียนและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เอาประกันภัยอย่างเต็มที่

 วันนี้ทาง ANC BROKER จะมาบอก 5 วิธี การลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินคืน กรณี บริษัทเอเชียประกันภัยปิดกิจการ ดังนี้

1. ลงทะเบียนที่ https://onlineservice11.oic.or.th/oicform/Index
2. กรอกเลขบัตรประชาชน เพื่อค้นหากรมธรรม์
3. กดเลือกรับสิทธิ์ ขอคืนเบี้ยประกันภัยส่วนที่เหลือ
4. กรอกข้อมูลเบื้องต้นเพื่อใช้ในการติดต่อกลับ
5. กดบันทึกข้อมูล (ทำรายการสำเร็จ)

เมือทำรายการสำเร็จ ทาง คปภ. ได้รับทราบเจตนาการใช้สิทธิ์ในกรมธรรม์ และข้อมูลของท่านจะถูกส่งไปยังกองทุนประกันวินาศภัยเพื่อดำเนินการตามกระบวนการ และจะแจ้งกลับให้ทราบอีกครั้ง

ทั้งนี้เพื่อนๆยังสามารถเลือกซื้อแผนประกันโควิดใหม่ได้ที่ https://bit.ly/3FD3zoO