ประกันสุขภาพ OPD วัยทำงาน


ช่วยให้คุณไม่ต้องกังวลกับอาการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดและยังช่วยให้คุณได้คลายความวิตกจากค่ารักษาพยาบาลที่ตามมา

 

ประกันสุขภาพ วัยทำงาน OPD (สินมั่นคงประกันภัย)
ความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2
ความคุ้มครอง(สำหรับผู้ป่วยนอก)
ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก

และกรณีอุบัติเหตุรักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง (ต่อครั้ง)

1,000 1,500
ความคุ้มครองพิเศษ
การสูญเสีย หรือทุพพลภาพถาวร เนื่องจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1) คุ้มครองขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 100,000 150,000

เบี้ยประกัน

4,100

6,200

สนใจข้อเสนอนี้
ค้นหาประกันภัยรถยนต์
ANC Hotline Hotline: 081-9000-916
Line: @anccare
Facebook: ancbrokerage
ประกันสุขถาพ (แนะนำ)
ประกันโรคมะเร็งพลัส ประกันอุบัติเหตุ เพื่อบุตร/หลาน ประกันอุบัติเหตุ PA คนท้อง
F&Q รวมคำถามประกันภัย
เรายินดีให้บริการ
เสียงตอบรับ