ประกันสุขภาพเหมาจ่าย


ประกันสุขภาพเหมาจ่าย จากสินมั่นคงประกันภัย คือ ที่สุดของความคุ้มครองเรื่องสุขภาพ ที่ให้ความคุ้มครองทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ช่วยให้คุณไม่ยุ่งยากเมื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เพราะคุ้มครองวงเงินค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่ายตามจริงสูงสุด 500,000 บาทต่อปี ไม่ต้องสำรองจ่าย เมื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเครือข่าย ช่วยยกระดับการรักษาพยาบาลของคุณและครอบครัว

ประกันสุขภาพวัยทำงาน เหมาจ่าย IPD+OPD (สินมั่นคงประกันภัย)
ความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2
ความคุ้มครองสูงสุดต่อปี 300,000 500,000
ความคุ้มครองสูงสุดต่อการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 30,000 50,000
ความคุ้มครอง(สำหรับผู้ป่วยใน)
ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล 4,000
ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล ห้องผู้ป่วยหนัก ICU จ่ายตามจริง
ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป
ค่าผ่าตัด/หัตถการ
ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ หรือ ค่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ความคุ้มครอง(สำหรับผู้ป่วยนอก)
ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (7 ครั้ง/โรค สูงสุด 30 ครั้งต่อปี) 1,000 1,500
ประกันอุบัติเหตุ (PA อบ.1) คุ้มครองการเสียชีวิต,ทุพพลภาพ,สูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 300,000 500,000
เบี้ยประกันภัย อายุ 11 - 15 ปี 10,337 25,186
อายุ 16 - 19 ปี 9,405 12,852
อายุ 20 - 30 ปี 9,583 12,358
อายุ 31 - 40 ปี 10,135 12,873
อายุ 41 - 50 ปี 12,821 20,432
อายุ 51 - 60 ปี 17,361 22,027
อายุ 61 - 65 ปี (กรณีต่ออายุ) 21,735 27,242

เข้ารับการรักษาพยาบาลได้ทุกโรงพยาบาลและคลินิกที่รักษาโดยแพทย์แผนปัจจุบัน หรือเข้ารับการรักษาพยาบาล โดยไม่ต้องสำรองจ่ายตามวงเงินที่กำหนดจากสถานพยาบาลในสัญญาของบริษัทฯ 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

  • ผู้เอาประกันมีอายุตั้งแต่ 11-65 ปี (ต่ออายุได้ถึง 70 ปี)
  • ให้ความคุ้มครองแบบเหมาจ่ายสำหรับผู้ป่วยใน
  • ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
  • สามารถใช้ผลประโยชน์ควบคู่กับประกันที่มีอยู่ได้
  • รับส่วนลดเบี้ยประกัน 10% ในปีถัดไป กรณีไม่มีการเคลม
  • มีแผนความคุ้มครองให้เลือก 4 แผน  
สนใจข้อเสนอนี้
ค้นหาประกันภัยรถยนต์
ANC Hotline Hotline: 081-9000-916
Line: @anccare
Facebook: ancbrokerage
ประกันสุขถาพ (แนะนำ)
ประกันโรคมะเร็งพลัส ประกันอุบัติเหตุ เพื่อบุตร/หลาน ประกันอุบัติเหตุ PA คนท้อง
F&Q รวมคำถามประกันภัย
เรายินดีให้บริการ
เสียงตอบรับ