ประกันสุขภาพเหมาจ่าย


ประกันสุขภาพเหมาจ่าย จากสินมั่นคงประกันภัย คือ ที่สุดของความคุ้มครองเรื่องสุขภาพ ที่ให้ความคุ้มครองทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ช่วยให้คุณไม่ยุ่งยากเมื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เพราะคุ้มครองวงเงินค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่ายตามจริงสูงสุด 500,000 บาทต่อปี ไม่ต้องสำรองจ่าย เมื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเครือข่าย ช่วยยกระดับการรักษาพยาบาลของคุณและครอบครัว

ประกันสุขภาพวัยทำงาน เหมาจ่าย IPD+OPD (สินมั่นคงประกันภัย)
ความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2
ความคุ้มครองสูงสุดต่อปี 300,000 500,000
ความคุ้มครองสูงสุดต่อการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 30,000 50,000
ความคุ้มครอง(สำหรับผู้ป่วยใน)
ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล จ่ายตามจริง
ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล ห้องผู้ป่วยหนัก ICU
ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป
ค่าผ่าตัด/หัตถการ
ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ หรือ ค่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ความคุ้มครอง(สำหรับผู้ป่วยนอก)
ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (7 ครั้ง/โรค สูงสุด 30 ครั้งต่อปี) 1,000 1,500
ประกันอุบัติเหตุ (PA อบ.1) คุ้มครองการเสียชีวิต,ทุพพลภาพ,สูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 300,000 500,000
เบี้ยประกันภัย อายุ 7 - 14 ปี 8,405 13,934
อายุ 15 - 39 ปี 7,666 12,358
อายุ 40 - 59 ปี 12,020 20,432
อายุ 60 - 65 ปี 17,389 23,126
อายุ 66 - 70 ปี (กรณีต่ออายุ) 22,049 27,069

 *อัตราเบี้ยประกันภัยไม่รวมอากร 0.40%

เข้ารับการรักษาพยาบาลได้ทุกโรงพยาบาลและคลินิกที่รักษาโดยแพทย์แผนปัจจุบัน หรือเข้ารับการรักษาพยาบาล โดยไม่ต้องสำรองจ่ายตามวงเงินที่กำหนดจากสถานพยาบาลในสัญญาของบริษัทฯ 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

  • ผู้เอาประกันมีอายุตั้งแต่ 7-65 ปี (ต่ออายุได้ถึง 70 ปี)
  • ให้ความคุ้มครองแบบเหมาจ่ายสำหรับผู้ป่วยใน
  • ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
  • สามารถใช้ผลประโยชน์ควบคู่กับประกันที่มีอยู่ได้
  • รับส่วนลดเบี้ยประกัน 10% ในปีถัดไป กรณีไม่มีการเคลม
  • มีแผนความคุ้มครองให้เลือก 4 แผน  
สนใจข้อเสนอนี้
ค้นหาประกันภัยรถยนต์
ANC Hotline Hotline: 081-9000-916
Line: @anccare
Facebook: ancbrokerage
ประกันสุขถาพ (แนะนำ)
ประกันโรคมะเร็งพลัส ประกันอุบัติเหตุ เพื่อบุตร/หลาน ประกันอุบัติเหตุ PA คนท้อง
F&Q รวมคำถามประกันภัย
เรายินดีให้บริการ
เสียงตอบรับ