ประกันสุขภาพตามฟิต


ประกันสุขภาพวัยทำงาน ตามฟิต IPD+OPD (สินมั่นคงประกันภัย)
ความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2
เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ (อบ.2) 300,000 500,000
ความคุ้มครอง(สำหรับผู้ป่วยใน)
ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล (สูงสุด 31 วัน) 2,500 4,000
ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล ห้องผู้ป่วยหนัก ICU (สูงสุด 10 วัน) 5,000 8,000
ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป 40,000 60,000
ค่าผ่าตัด/หัตถการ 60,000 80,000
ค่าแพทย์เยี่ยมไข้/วัน (ไม่เกิน 31 วัน) 900 1,200
ค่าปรึกษาแพทย์พิเศษ 4,000 8,000
ความคุ้มครอง(สำหรับผู้ป่วยนอก)
ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (สูงสุด 30 ครั้งต่อปี) 1,500 2,500
ค่ารักษาพยาบาลแบบฉุกเฉินแบบคนไข้นอก กรณีอุบัติเหตุ/ครั้ง 5,000 8,000
เบี้ยประกันภัย อายุ 10 - 19 ปี 10,000 17,000
อายุ 20 - 29 ปี 11,000 18,700
อายุ 30 - 39 ปี 12,000 21,600
อายุ 40 - 49 ปี 14,700 24,800
อายุ 50 - 54 ปี 16,900 28,600

 

แนวคิดของประกันสุขภาพตามฟิต

  1. คนที่มีสุขภาพแข็งแรง (ฟิต) กว่า ควรจะมีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยน้อยกว่าคนที่ไม่ฟิตร่างกาย เบี้ยประกันคนที่ฟิตกว่า จึงควรจ่ายน้อยกว่าตามความเสี่ยง (เสี่ยงน้อยจ่ายเบี้ยน้อยกว่า)
  2. บริษัทประกันสุขภาพทั่วไปเน้นขายความคุ้มครอง (ความคุ้มครองสูงเบี้ยประกันสูง) แต่สินมั่นคงเน้นส่งเสริมสุขภาพ โดยการฟิตร่างกาย หากใครฟิตมากความเสี่ยงเจ็บป่วยน้อย เบี้ยประกันลดลงได้ตามความฟิตของลูกค้า
  3. บริษัทฯ มีแนวคิดให้ส่วนลดค่าเบี้ยประกันตามความฟิตแก่ลูกค้าเป็นรางวัลความฟิตก่อน ตั้งแต่วันแรกที่ทำประกันพร้อมสภาพความฟิต (ไม่ต้องรอให้กรมธรรม์หมดอายุแล้วจึงจะให้ส่วนลดปีต่อไปเหมือนบริษัทอื่น)

ส่วนลดลูกค้า ประกันตามฟิต (ลูกค้าระบุในใบคำขอเพื่อขอส่วนลดพิเศษ)

  1. การฟิตร่างกาย การออกกำลังกายทุกชนิดที่จะทำให้ร่างกายแข็งแรง (ฟิต) ได้ส่วนลด 5%
  2. อุปกรณ์หรือหลักฐานในการออกกำลังกาย ทุกชนิดที่ใช้ในการฟิตร่างกาย ใช้เป็นส่วนลดได้ ได้ลด 5%
  3. ดัชนีมวลกาย (BMI) อยู่ในเกณฑ์ปกติ (18.5-24.9) ได้ส่วนลด 5%

รวมแล้วลูกค้าได้ลดสูงสุดถึง 15% จากเบี้ยประกันตามฟิตราคาปกติ (กรอกรายละเอียดส่วนลดลงในใบคำขอ)

 

สนใจข้อเสนอนี้
ค้นหาประกันภัยรถยนต์
ANC Hotline Hotline: 081-9000-916
Line: @anccare
Facebook: ancbrokerage
ประกันสุขถาพ (แนะนำ)
ประกันโรคมะเร็งพลัส ประกันอุบัติเหตุ เพื่อบุตร/หลาน ประกันอุบัติเหตุ PA คนท้อง
F&Q รวมคำถามประกันภัย
เรายินดีให้บริการ
เสียงตอบรับ