ข้อแตกต่างระหว่างประกันภัยรถยนต์ประเภท 1, 2+, 3+ และ 3


ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ หมายถึง ประกันภัยที่ทำโดยความสมัครใจของเจ้าของรถ ซึ่งมีความคุ้มครองที่ครอบคลุมมากกว่าประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ(พ.ร.บ.) เช่น คุ้มครองความเสียหายของรถคันเอาประกัน คุ้มครองผู้ขับขี่และผู้โดยสารภายในรถ คุ้มครองร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอกเป็นต้น ซึ่งประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจนั้นมีด้วยกันหลายประเภท ได้แก่ ประกันชั้น 1, 2+, 3+ และประกันชั้น3

 

ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครอง

ประกันภัยรถยนต์

 

 

 

 

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1

เป็นประกันภัยรถยนต์ที่ทุกคนนิยมที่สุด ถึงแม้จะต้องจ่ายเบี้ยรายปีสูงสุดก็ตาม แต่ด้วยความคุ้มครองที่ครอบคลุมสำหรับยานพาหนะของทั้งสองฝ่าย หากผู้เอาประกันเป็นฝ่ายผิด โดยความคุ้มครองคร่าวๆ ดังนี้ ความบาดเจ็บ ความเสียหายต่อตัวรถ การถูกโจรกรรม ความเสียหายจากธรรมชาติเช่นไฟไหม้ น้ำท่วม รวมถึงค่าใช้จ่ายในการลากจูงรถอีกด้วย จะเห็นได้ว่าประกันชั้น 1 มีความคุ้มครองที่ครอบคลุมในทุกๆ เรื่อง ทำให้เป็นที่นิยมมากที่สุด

 

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 นั้นคุ้มครอง ชีวิตร่างกาย การบาดเจ็บและทรัพย์สินเฉพาะคู่กรณีเท่านั้น ไม่มีการคุ้มครองสำหรับผู้เอาประกันหากรถเกิดเฉี่ยวชน พลิกคว่ำ เกิดอุบัติเหตุ เมื่อผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายผิด รวมถึงให้ความคุ้มครองความสูญหายและเหตุไฟไหม้ของตัวรถยนต์ของผู้เอาประกันภัย ซึ่งจะเหมาะสำหรับคนที่ขับรถเก่งในระดับหนึ่งแล้ว แต่ต้องจอดรถในที่เปลี่ยวบ่อยๆ

 

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3

เป็นประเภทประกันที่มีราคาเบี้ยประกันที่ถูกที่สุดรองจากประกันชั้น 4 โดยให้ความคุ้มครองเฉพาะชีวิตร่างกาย และทรัพย์สินของคู่กรณีเท่านั้น เมื่อผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายผิด โดยมีการคุ้มครองไมเกินวงเงินที่ระบุไว้

 

ประกันรถยนต์ประเภท 4

ประกันชั้น 4 นั้นมีราคาเบี้ยประกันถูกที่สุด และมีความคุ้มครองที่ไม่มากนัก เหมาะกับผู้ที่ใช้รถระยะใกล้ๆ นานๆ ครั้งจะใช้สักที หรือแทบไม่ค่อยได้ใช้งานรถยนต์สักเท่าใหร่ และมีที่จอดรถที่มิดชิด ไม่มีความเสี่ยงในการสูญหาย รวมไปถึงไม่มีความเสี่ยงในการเกิดไฟไหม้ด้วย เพราะประกันชั้น 4 ไม่มีความคุ้มครองในส่วนนี้ โดยมีความคุ้มครองในส่วนของทรัพย์สินบุคคลภายนอกเท่านั้น หากผู้เอาประกันเป็นฝ่ายผิดจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนของรถของผู้เอาประกันเอง

 

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 5 คือการเรียกรวมกันของประกันชั้น 2+ รวมกับประชั้น 3+

โดยจะแบ่งเป็นแต่ละชั้น 2+ และ 3+ จะต่างกันนิดหน่อย ดังนี้

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ (ประเภท 5)

ให้ความคุ้มครองเหมือนประเภท 2 แต่มีส่วนเพิ่มคือการให้ความคุ้มครองต่อตัวรถยนต์ของผู้เอาประกันภัย ในวงเงินที่ได้ตามที่ตกลงกันไว้ เช่น 150,000 หรือ 200,000 บาท และมีการคุ้มครองเกี่ยวกับภัยธรรมชาติเช่น น้ำท่วม โดยมีราคาเบี้ยประกันที่สูงขึ้นมาเล็กน้อยจากประเภทที่ 2

 

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ (ประเภท 5) 

ให้ความคุ้มครองเหมือนประเภท 3 แต่มีส่วนเพิ่มคือการให้ความคุ้มครองต่อตัวรถยนต์ของผู้เอาประกันภัยและคู่กรณี กรณีชนโดยมีคู่กรณี แต่จะไม่ได้รับความคุ้มครองในส่วนของรถยนต์โดนไฟไหม้

 

  ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประกันรถยนต์ภาคสมัครใจที่กล่าวไปข้างต้นนั้น มุ่งเน้นให้ผู้ที่สนใจทำประกันภัยรถยนต์ได้เข้าใจในประกันภัยรถยนต์ในประเภทต่างๆ ซึ่งเป็นตัวช่วยในการเลือกทำประกันให้สอดคล้องกับความต้องการของเจ้าของรถ เพื่อที่จะบริหารจัดการความเสี่ยงที่มากับการใช้รถได้อย่างเหมาะสม

 

บทความที่น่าสนใจ

สีรถถูกโฉลกตามวันเกิด

          

 

รถโดนทุบกระจกของหายประกันจ่ายไหม ?

          

 

ผู้รับผลประโยชน์ประกันรถยนต์คือใคร ?