ข่าวประกัน

ค่าเสียหายส่วนแรก (Excess และ Deductible)

เมื่อเราพูดถึงเรื่องการเคลมประกันภัยรถยนต์นั้น มักเกิดคำถามขึ้นอยู่เสมอคือ เราต้องจ่ายเงินเพิ่มหรือไม่ สำหรับการแจ้งเคลมที่เกิดขึ้นแต่ละครั้ง... Read more »

Mar 07, 2016

จัดการกรมธรรม์,ต่อประกันภัยรถยนต์,คำถามประกันภัย,ค่ารักษาพยาบาล,ค่าเสียเวลา,รถยนต์,ความรู้