เปรียบเทียบแผนประกันโควิด Covid-19
ตรวจสอบกรมธรรม์

รวมแผนประกัน Covid-19

บริษัทประกัน พบเชื้อ ค่ารักษา *โคม่า เงินชดเชย
กรณีนอนโรงพยาบาล
*อุบัติเหตุ ซื้อเลย
50,000 - - - 50,000 260
100,000 - - - 100,000 519
150,000 - - - 150,000 778
200,000 - - - 200,000 1,037
50,000 - - 500/วัน (14 วัน) 50,000 399
- 30,000 300,000 500/วัน (14 วัน) 100,000 439
100,000 - - 500/วัน (14 วัน) 50,000 599
- 50,000 500,000 500/วัน (50 วัน) - 365
50,000 - 500,000 1,000/วัน (50 วัน) - 500
- 250,000 2,500,000 2,500/วัน (50 วัน) - 1,825
20,000 - - - - 99
50,000 - - - - 199
100,000 - - - - 399