ประกันภัยส่วนบุคคลคุ้มครองการติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (Coronavirus / Covid-19)

รายละเอียดผู้ขอเอาประกันภัย
* เอกสารจะถูกลบออกจากระบบ เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน
ข้อมูลส่วนบุคคล
วันเกิด *
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
 • 99 บาท
  แผน 1
 • ผลประโยชน์ กรณีตรวจเจอเชื้อไวรัส COVID -19 เป็นครั้งแรก : 15,000 บาท
 • เสียชีวิต อวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวร (อบ.1): 4,000 บาท
 • ค่าปลงศพจากการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ: 2,000 บาท
 • 199 บาท
  แผน 2
 • ผลประโยชน์ กรณีตรวจเจอเชื้อไวรัส COVID -19 เป็นครั้งแรก : 30,000 บาท
 • เสียชีวิต อวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวร (อบ.1): 5,000 บาท
 • ค่าปลงศพจากการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ: 4,000 บาท
 • 299 บาท
  แผน 3
 • ผลประโยชน์ กรณีตรวจเจอเชื้อไวรัส COVID -19 เป็นครั้งแรก : 50,000 บาท
 • เสียชีวิต อวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวร (อบ.1): 6,000 บาท
 • ค่าปลงศพจากการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ: 6,000 บาท
 • 499 บาท
  แผน 4
 • ผลประโยชน์ กรณีตรวจเจอเชื้อไวรัส COVID -19 เป็นครั้งแรก : 100,000 บาท
 • เสียชีวิต อวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวร (อบ.1): 8,000 บาท
 • ค่าปลงศพจากการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ: 8,000 บาท