ประกันอุบัติเหตุ PA คนท้อง (เทเวศประกันภัย)
เพราะประกันที่คุณมีอยู่ ไม่คุ้มครองการตั้งครรภ์

ประกันอุบัติเหตุ PA คนท้อง (เทเวศประกันภัย) เพราะประกันที่คุณมีอยู่ ไม่คุ้มครองการตั้งครรภ์

แนะนำ แผนประกันอุบัติเหตุ PA คนท้อง (เทเวศประกันภัย) สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ ให้ความคุ้มครองสูงถึง 300,000 บาท

รวมถึง ค่ายากันแท้ง ค่าอัลตร้าซาวด์ สำหรับลูกในครรภ์ เมื่อแม่ได้รับอุบัติเหตุ เบี้ยประกันเพียง 3,700 บาท/ปี

สนใจประกันอุบัติเหตุ PA คนท้อง (เทเวศประกันภัย)

Share to :
ความคุ้มครองสำหรับคุณแม่
1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร (อ.บ.2) อันมีสาเหตุมาจาก
- อุบัติเหตุทั่วไป 300,000
- ฆาตกรรม หรือ ถูกทำร้ายร่างกาย 300,000
- การขับขื่ หรือ โดยสารรถจักรยานยนต์ 300,000
2. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งไม่เกิน (รวมถึงอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารถจักรยานยนต์และการแท้งบุตรจากอุบัติเหตุ โดยค่าใช้จ่ายในการ ขูดมดลูก ค่าห้อง ค่าอัลตร้่าซาวด์ และค่ายากันแท้ง ชดเชยรวมอยู่ในผลประโยชน์การรักษาพยาบาล) 30,000
3. ชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ (รวมถึงอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ และการแท้งบุตรจากอุบัติเหตุสูงสุดไม่เกิน 30 วัน ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และไม่เกิน 365 วันตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย) 1,500/วัน
เบี้ยประกันภัย(บาท)/คน/ปี รวมภาษีและอากร) 3,700

สนใจประกันอุบัติเหตุ PA คนท้อง (เทเวศประกันภัย)

หมายเหตุ

  • เบี้ยประกันภัยดังกล่าวเป็นเบี้ยประกันภัยอัตราพิเศษสำหรับบริษัท เอเอ็นซี โบรกเกอร์เรจ จำกัด เพื่อใช้เสนอขายบุคคลทั่วไป
  • บริษัทฯ ขสงวนสิทธิ์ในการรับประกันภัย เฉพาะบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีความบกพร่องหรือ อวัยวะส่วนใดพิการและไม่มีโรคประจำตัว โดยต้องกรอกใบคำขอเอาประกันภัยและผ่านการพิจารณารับประกันภัยจากบริษัททุกคน
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเบี้ยประกันภัยดังกล่าวหากข้อมูลของผู้ที่เอาประกันภัยที่ให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากบริษัทฯ ได้ส่งหนังสือเสนอราคาฉบับนี้
  • หนังสือเสนอราคาฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกหนังสือเสนอราคาฉบับนี้
Hotline: 099-0909-266
Line: @anccare
Facebook page: ancbrokerage

VDO Review

รีวิว ประกันสุขภาพเด็ก ลูกรักสุดคุ้ม โดย คุณแม่น้องยูเค

รีวิว ประกันสุขภาพเด็ก ลูกรักสุดคุ้ม โดย คุณแม่น้องไอริน

ประกันที่น่าสนใจ

ประกันสุขภาพ แพ็คคู่สุดคุ้ม ประกันอุบัติเหตุ PA คนท้อง ประกันภัยโรคมะเร็ง พลัสอุบัติเหตุ
เรายินดีให้บริการ
เสียงตอบรับ