ประกันอุบัติเหตุ เพื่อบุตร/หลาน
(ธนชาตประกันภัย) Happy PA for Child

ประกันอุบัติเหตุ เพื่อบุตร/หลาน (ธนชาตประกันภัย) Happy PA for Child

แนะนำ แผนประกันอุบัติเหตุ (ธนชาตประกันภัย) Happy PA for Child เริ่มปีละ 3,600 บาท

ซื้อ 1คน ให้ความคุ้มครองถึง 2คน มอบอนาคตที่ดีให้บุตร/หลานของคุณ ด้วยมรดกเงินล้าน(เมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝัน) ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ หรือโรคยอดฮิต(ไข้เลือดออก, ไข้หวัดใหญ่, อาหารเป็นพิษ หรือ ลำไส้อักเสบเฉียบพลัน)

สนใจประกันอุบัติเหตุ เพื่อบุตร/หลาน

Share to :
ความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2
ความคุ้มครองสำหรับผู้เอาประกันภัย (บิดา มารดา หรือ ผู้ปกครอง)
รวมวงเงินคุ้มครองที่ผู้เอาประกันภัย ได้รับทั้งหมด เป็นจำนวนเงิน 1,200,000 2,000,000
1. เสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง สูญเสียอวัยวะ (อบ.1)
- อุบัติเหตุทั่วไป 600,000 1,000,000
- ฆาตกรรม หรือ ถูกทำร้ายร่างกาย 600,000 1,000,000
- การขับขื่ หรือ โดยสารรถจักรยานยนต์ 600,000 1,000,000
2. เงินช่วยเหลือรายปีให้กับบุตร / หลาน* (เพิ่มเติมจากข้อ1) ปีละ 120,000 200,000
จ่ายต่อเนื่อง 5 ปี เป็นจำนวนเงิน 600,000 1,000,000
ความคุ้มครองสำหรับบุตร / หลาน 1 คน
1. ค่ารักษาพยาบาลต่อการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้ง 30,000 50,000
2. ค่ารักษาพยาบาลต่อการเจ็บป่วยแต่ละครั้งจากโรค
- ไข้เลือดออก 30,000 50,000
- อาหารเป็นพิษ หรือ ลำไส้อักเสบเฉียบพลัน 30,000 50,000
- ไข้หวัดใหญ่ 30,000 50,000
ค่าเบียประกัน 3,600 5,000

สนใจประกันอุบัติเหตุ เพื่อบุตร/หลาน

เงื่อนไขการรับประกันภัย

  • ผู้เอาประกันภัย หมายถึง บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง หรือ หลาน หรือบุตรหลาน หรือ บุตรบุญธรรมที่ถูกต้องตามกฏหมาย
  • ผู้เอาประกันภัย 1 คน สามารถซื้อแผนประกันภัยนี้ได้สูงสุดเกินทุนประกันภัยหลัก 1,600,000 บาท ( จำนวนเงินเอาประกันภัย อบ.1)
  • ไม่คุ้มครองอาชีพต่อไปนี้ : คนงานก่อสร้าง / มอเตอร์ไซค์รับจ้าง /พนักงานส่งเอกสาร / ลูกเรือประมง / กู้ภัย / ยาม / ขุดเจาะน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติ / นักกีฬาผาดโผน / นักกีฬาอาชีพ / หัวคะแนน / นักการเมือง /และอาชีพที่มีความเสี่ยงในระดับเดียวกัน
  • แผนปะกันให้ความคุ้มครองสำหรับผู้เอาประกันภัยอายุระหว่าง 20 - 60 ปี (ต่ออายุได้ถึง 65 ปี ) และบุตร/หลาน อายุระหว่าง 1 - 30 ปี
  • ผู้เอาประกันภัยและบุตร/หลาน ในขณะที่ขอเอาประกันภัยจะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง โดยไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายบกพร่อง
  • นิยามคำว่า " หลาน " หมายถึง ลูกของลูก / ลูกของพี่ชายหรือน้องชาย / ลูกขอพี่สาวหรือน้องสาว ของผู้เอาประกันภัย ที่มีความสัมพันธ์กันทางสายเลือด ( ปู่ / ย่า / ตา / ยาย / ลุง / ป้า / น้า / อา )

ข้อยกเว้นสำคัญ

  • ยกเว้นกรณีเจ็บป่วยภายในระยะเวลา 15 วันแรก นับจากวันคุ้มครองครั้งแรก

รีวิว ประกันสุขภาพเด็ก ลูกรักสุดคุ้ม โดย คุณแม่น้องยูเค

รีวิว ประกันสุขภาพเด็ก ลูกรักสุดคุ้ม โดย คุณแม่น้องไอริน

ประกันที่น่าสนใจ

ประกันสุขภาพ แพ็คคู่สุดคุ้ม ประกันอุบัติเหตุ PA คนท้อง ประกันภัยโรคมะเร็ง พลัสอุบัติเหตุ

ติดต่อสอบถาม

Hotline: 099-0909-266
Line: @anccare
Facebook page: ancbrokerage
เรายินดีให้บริการ
เสียงตอบรับ