ประกันสุขภาพแพ็คคู่สุดคุ้ม

แนะนำ แผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ แพ็คคู่สุดคุ้ม (PACIFIC CROSS) เบี้ยประกันเด็กเริ่มต้นที่ 7,335 บาท/ปี สิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่ซื้อแพ็คคู่ ไม่ว่าจะซื้อคู่พ่อลูก หรือซื้อคู่แม่ลูก รับส่วนลดทันที 70% (สำหรับประกันสุขภาพของเด็ก 0-4 ปี) นอนโรงพยาบาล (IPD) หรือรักษาแบบผู้ป่วยนอก (OPD) ไม่ต้องสำรองจ่าย!!

ประกันภัยสุขภาพแพ็คคู่สุดคุ้ม ประกันภัยสุขภาพแพ็คคู่สุดคุ้ม

โปรดระบุข้อมูล ผู้ทำประกันภัย

แผนประกัน
สำหรับบุตรที่อายุอยู่ในช่วง
ผู้ปกครอง
ช่วงอายุ
ราคาพิเศษ (-70% สำหรับเด็ก) 7,335 + 9,464 บาท
ยอดสุทธิ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 16,799 บาท
Share to :
ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ แพ็คคู่สุดคุ้ม แผน 1 แผน 2
- ผลประโยชน์สูงสุดต่อโรค (ต่อปี) 270,000 780,000
ความคุ้มครองสำหรับผู้ป่วยใน
- ค่าห้อง, อาหาร, ค่าบริการพยาบาล และทางการแพทย์อื่นๆ (สูงสุด 45วัน/โรค) 2,000 4,000
- ค่ารักษาในห้องผู้ป่วยวิกฤติ และผู้ป่วยวิกฤติโรคหัวใจ (สูงสุด 15วัน/โรค) 4,000 8,000
- ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป 20,000 100,000
- ค่าแพทย์ผ่าตัด รวมการวางแผนผ่าตัดและการดูแลหลังผ่าตัด 20,000 100,000
- ค่าแพทย์เยี่ยม (สูงสุด 45วัน/โรค) 1,000 2,000
- ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 4,000 8,000
- การรักษาพยาบาลฉุกเฉินแบบคนไข้นอกภายใน 24 ชั่วโมง สูงสุดต่ออุบัติเหตุ 4,000 8,000
- ค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน รวมถึงอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล 1,000 2,000
ผลประโยชน์ผู้ป่วยนอก
- ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (สูงสุด 30ครั้ง/ปี) 1,000 2,000
- ค่าบริการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วโลก 24ชั่วโมง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
- ค่าเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน (ห่างจากที่อยู่อาศัยไม่ต่ำกว่า 150 กิโลเมตร) จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
ผลประโยชน์ความคุ้มครองพิเศษ
- การสูญเสีย อวัยวะสายตา หรือทุพพลภาพถาวร เนื่องจากอุบัติเหตุ (อบ.2)
(เพิ่มสูงสุด 3ล้านบาท)
100,000 100,000
เบี้ยประกัน
แรกเกิด - 4 ปี (รายเดี่ยว) 23,660 40,775
พิเศษลด 70% สำหรับเด็กเมื่อซื้อร่วมผู้ปกครอง (รับผิดชอบค่าใช้จ่ายร่วม 25%) 7,335 12,641
อายุ 5 - 18 ปี 8,873 15,291
อายุ 19 - 25 ปี 8,045 13,864
อายุ 26 - 30 ปี 9,464 16,310
อายุ 31 - 35 ปี 10,647 18,349
อายุ 36 - 40 ปี 11,830 20,388
อายุ 41 - 45 ปี 13,013 22,427

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • กรณีเด็กอายุ 0-4 ปี รับส่วนลดพิเศษ 70% สำหรับเด็กเมื่อซื้อร่วมผู้ปกครอง (รับผิดชอบค่าใช้จ่ายร่วม 25%)
 • เฉพาะ แผน1 ไม่สามารถใช้บริการที่โรงพยาบาลในเครือดังต่อไปนี้ บำรุงราษฏร์ บีเอนเอช สมิติเวช กรุงเทพ
 • ผู้เอาประกันภัยต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ และไม่มีโรคประจำตัว
 • ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องตรวจสุขภาพแต่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
 • ความคุ้มครองบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจะคุ้มครองทันทีนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก
 • ต้องได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์อย่างชัดเจนและมีอาการตามที่ระบุไว้ หรือผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อยันยัน

ข้อยกเว้นสำคัญ

 • การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยรวมถึงสภาวการณ์และอาการเรื้อรังที่เกิดขึ้นก่อนวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก
 • การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
 • การตรวจสุขภาพสามารถตรวจได้ในระยะเวลา 30 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
 • เอกสารนี้เป็นเพียงการสรุปผลประโยนช์โดยสังเขป และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
 • ทั้งนี้เงื่อนไขและความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

ประกันที่น่าสนใจ

ประกันสุขภาพ แพ็คคู่สุดคุ้ม ประกันอุบัติเหตุ PA คนท้อง ประกันสุขภาพ วัยทำงานจัดเต็ม ประกันภัยโรคมะเร็ง พลัสอุบัติเหตุ
Hotline: 099-0909-266
Line: @anccare
Facebook page: ancbrokerage
เรายินดีให้บริการ
เสียงตอบรับ