ประกันสุขภาพวัยทำงานสุดคุ้ม OPD+

แนะนำ แผนประกันสุขภาพสำหรับคนวัยทำงาน 21-50 ปี วัยทำงานสุดคุ้ม (ประกันภัยไทยวิวัฒน์) เริ่มเพียง 9,000 บาท/ปี คุ้มครองทุกโรค แถมตรวจสุขภาพฟรี 1,000 บาท นอนโรงพยาบาล (IPD) หรือรักษาแบบผู้ป่วยนอก (OPD) ไม่ต้องสำรองจ่าย!!!

ประกันภัยสุขภาพวัยทำงานสุดคุ้ม ประกันภัยสุขภาพวัยทำงานสุดคุ้ม

โปรดระบุข้อมูล ผู้ทำประกันภัย

เพศ
ช่วงอายุ
แผนประกัน
ราคาปกติ 11,000 บาท
ยอดสุทธิ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 11,000 บาท

รายละเอียด

วัยทำงานสุดคุ้ม
หมดกังวลกับค่าใช้จ่ายที่มีข้อจำกัด ประกันสุขภาพส่วนใหญ่มักมีข้อจำกัดมากมายในการรักษา แต่ประกันวัยทำงานสุดคุ้มนี้เราปลดทุกข้อจำกัดต่างๆ ไม่ต้องห่วงกับค่ารักษาเราจ่ายตามจริงตามวงเงินที่เลือกไว้ ไม่ต้องสำรองจ่าย และยังมีประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้อีกด้วย ฟรี ! การตรวจสุขภาพทั่วไป 1,000 บาท

ประเทศไทยมีประกันสุขภาพที่ทุกคนมีสิทธิเข้าถึงการรักษาพยาบาล หากเป็นลูกจ้างก็มีสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม ผู้เอาประกันมีสิทธิ์ในการเลือกสถานพยาบาล และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ตนต้องการได้รับความคุ้มครองในระดับที่สูงเพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง การทำประกันสุขภาพเพิ่มเติมก็เป็นอีกทางเลือกในการสร้างหลักประกันสุขภาพให้กับตนเอง

คุ้มครองอุบัติเหตุฉุกเฉิน
คุ้มครองการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน แบบผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชม. รวมค่ารักษาต่อเนื่อง สูงสุด 15 วัน

การตรวจสุขภาพ
คุ้มครองการตรวจสุขภาพฟรี 1,000 บาท 1ครั้ง/ปี

Share to :
ประกันสุขภาพเด็ก ลูกรักสุดคุ้ม แผน 1 แผน 2
ความคุ้มครองผู้ป่วยในสูงสุดต่อปี 200,000 400,000
1. ความคุ้มครองสำหรับผู้ป่วยใน
จำนวนเงินจำกัดความรับผิดสูงสุดสำหรับการพยาบาล/ครั้ง 20,000 40,000
ค่าห้องพักผู้ป่วยต่อวัน (ไม่จำกัดจำนวนวัน) จ่ายตามจริง
ค่ารักษาในห้องผู้ป่วยวิกฤติ (I.C.U.) ต่อวัน (ไม่จำกัดจำนวนวัน) จ่ายตามจริง
ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป รวมถึง ค่ายา ค่าทำแผล ค่าเอ็กซ์เรย์ ค่าตรวจโรคในห้องแล็ป
ค่ากายภาพบำบัด ค่าห้องผ่าตัด ค่ารักษาพยาบาล (สูงสุดต่อครั้ง)
รวมค่าใช้จ่ายการรักษาต่อเนื่องแบบผู้ป่วยนอกสูงสุด 30 วัน หลังออกจากโรงพยาบาล
จ่ายตามจริง
ค่าธรรมเนียมแพทย์
- ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัดต่อครั้ง (รวมถึง ค่าปรึกษาทางการผ่าตัด)
- ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ (สูงสุดไม่เกิน 1 ครั้ง/วัน)
จ่ายตามจริง
2. ความคุ้มครองสำหรับผู้ป่วยนอก
กรณีอุบัติเหตุรักษาตัว ภายใน 24 ชม.รักษาพยาบาลฉุกเฉิน แบบผู้ป่วยนอก
สามารถรักษาต่อเนื่องสูงสุด 15 วัน
จ่ายตามจริง
ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (1 ครั้งต่อวัน 30ครั้งต่อปี) 800 1,200
3. ความคุ้มครองพิเศษ
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร เนื่องจากอุบัติเหตุ (อบ.1)
รวมถูกฆาตรกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย และ ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
100,000
ค่าปลงศพ (การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย) ระยะเวลารอคอย 180 วันสำหรับเจ็บป่วย 10,000
การตรวจสุขภาพ / รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (1 ครั้งต่อปี) 1,000
ได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นรายวัน (สูงสุด 20 วันต่อปี) ในกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน แต่ไม่ได้เบิกค่ารักษาพยาบาล กับทางบมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์ 2,000 4,000
ราคาเบี้ยประกัน
อายุ 21 - 30 ปี 9,000 12,000
อายุ 31 - 40 ปี 11,000 15,000
อายุ 41 - 50 ปี 14,000 19,000

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 21ปี - 50ปี
 • ผู้เอาประกันภัยต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ และไม่มีโรคประจำตัว
 • ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องตรวจสุขภาพแต่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
 • ความคุ้มครองบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจะคุ้มครองทันทีนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก
 • ต้องได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์อย่างชัดเจนและมีอาการตามที่ระบุไว้ หรือผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อยันยัน

ข้อยกเว้นสำคัญ

 • การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยรวมถึงสภาวการณ์และอาการเรื้อรังที่เกิดขึ้นก่อนวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก
 • การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
 • การตรวจสุขภาพสามารถตรวจได้ในระยะเวลา 30 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
 • เอกสารนี้เป็นเพียงการสรุปผลประโยนช์โดยสังเขป และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
 • ทั้งนี้เงื่อนไขและความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

ประกันที่น่าสนใจ

ประกันสุขภาพ แพ็คคู่สุดคุ้ม ประกันอุบัติเหตุ PA คนท้อง ประกันสุขภาพ วัยทำงานจัดเต็ม ประกันภัยโรคมะเร็ง พลัสอุบัติเหตุ
Hotline: 099-0909-266
Line: @anccare
Facebook page: ancbrokerage
เรายินดีให้บริการ
เสียงตอบรับ