ประกันสุขภาพวัยทำงานจัดเต็ม

แนะนำ แผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ วัยทำงานจัดเต็ม 20-60 ปี (ทิพยประกันภัย) เริ่มเพียง 3,000 บาท/ปี

ประกันภัยสุขภาพวัยทำงานจัดเต็ม ประกันภัยสุขภาพวัยทำงานจัดเต็ม

โปรดระบุข้อมูล ผู้ทำประกันภัย

เพศ
ช่วงอายุ
แผนประกัน
ราคาปกติ 3,840 บาท
ยอดสุทธิ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 3,840 บาท
Share to :

ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ วัยทำงานจัดเต็ม

ความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2
- ความคุ้มครองผู้ป่วยในสูงสุดต่อปี 250,000 500,000
- ความคุ้มครองสูงสุดต่อโรคหรืออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 30,000 60,000
ความคุ้มครองสำหรับผู้ป่วยใน
- ค่าห้องพักผู้ป่วยต่อวัน (ไม่จำกัดจำนวนวัน) 3,000 6,000
- ค่ารักษาในห้องผู้ป่วยวิกฤติ ICU, CCU (ไม่เกิน 365วัน) 6,000 12,000
- ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป (รวมค่าใช้จ่ายภายใน 30วันหลังออกจากโรงพบาบาล) จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
- กรณีอุบัติเหตุรักษาตัวภายใน 24ชม. (ต่อเนื่องสูงสุด 15วัน) 3,000 6,000
- ค่าบริการรถพยาบาล จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
ค่าธรรมเนียมแพทย์
- ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
- ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัดต่อครั้ง (รวมถึง ค่าปรึกษาทางการผ่าตัด) จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
ความคุ้มครองพิเศษ
- การสูญเสียชีวิต อวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ (อบ.2)
*ไม่คุ้มครองขณะขับขี่หรือโดยสารจักรยานยนต์
250,000 500,000
อายุ 20 - 30 ปี 3,050 5,450
อายุ 31 - 40 ปี 3,840 6,370
อายุ 41 - 50 ปี 4,820 8,540
อายุ 51 - 60 ปี 6,400 11,310

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 20ปี - 60ปี
 • ผู้เอาประกันภัยต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ และไม่มีโรคประจำตัว
 • ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องตรวจสุขภาพแต่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
 • ความคุ้มครองบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจะคุ้มครองทันทีนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก
 • ต้องได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์อย่างชัดเจนและมีอาการตามที่ระบุไว้ หรือผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อยันยัน

ข้อยกเว้นสำคัญ

 • การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยรวมถึงสภาวการณ์และอาการเรื้อรังที่เกิดขึ้นก่อนวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก
 • การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
 • การตรวจสุขภาพสามารถตรวจได้ในระยะเวลา 30 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
 • เอกสารนี้เป็นเพียงการสรุปผลประโยนช์โดยสังเขป และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
 • ทั้งนี้เงื่อนไขและความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

ประกันที่น่าสนใจ

ประกันอุบัติเหตุ PA คนท้อง ประกันสุขภาพ วัยทำงานจัดเต็ม ประกันภัยโรคมะเร็ง พลัสอุบัติเหตุ
Hotline: 099-0909-266
Line: @anccare
Facebook page: ancbrokerage
เรายินดีให้บริการ
เสียงตอบรับ