ประกันสุขภาพเด็ก ลูกรักสุดคุ้ม! คุ้มครองทุกโรค (ประกันภัยไทยวิวัฒน์) เริ่มเพียง 6,700 บาท/ปี (หมดเขตวันที่ 31 มกราคม 2561)

ประกันสุขภาพเด็ก ลูกรักสุดคุ้ม! คุ้มครองทุกโรค (ประกันภัยไทยวิวัฒน์) เริ่มเพียง 6,700 บาท/ปี

แนะนำ แผนประกันสุขภาพสำหรับเด็ก 15วัน - 20ปี ลูกรักสุดคุ้ม (ประกันภัยไทยวิวัฒน์) เริ่มเพียง 6,700 บาท/ปี คุ้มครองทุกโรค แถมตรวจสุขภาพฟรี 1,000 บาท นอนโรงพยาบาล (IPD) หรือรักษาแบบผู้ป่วยนอก (OPD) ไม่ต้องสำรองจ่าย!!!

**แคมเปญนี้หมดอายุแล้ว**

ท่านสามารถดูแผนประกันสุขภาพเด็กลูกรักสุดคุ้มแผนอื่นๆ ได้ที่

ประกันสุขภาพเด็ก "ลูกรักสุดคุ้ม"
Share to :
ประกันสุขภาพเด็ก ลูกรักสุดคุ้ม แผน 1 แผน 2
ความคุ้มครองผู้ป่วยในสูงสุดต่อปี 200,000 400,000
1. ความคุ้มครองสำหรับผู้ป่วยใน
จำนวนเงินจำกัดความรับผิดสูงสุดสำหรับการพยาบาล/ครั้ง 20,000 40,000
ค่าห้องพักผู้ป่วยต่อวัน (ไม่จำกัดจำนวนวัน) จ่ายตามจริง
ค่ารักษาในห้องผู้ป่วยวิกฤติ (I.C.U.) ต่อวัน (ไม่จำกัดจำนวนวัน) จ่ายตามจริง
ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป รวมถึง ค่ายา ค่าทำแผล ค่าเอ็กซ์เรย์ ค่าตรวจโรคในห้องแล็ป
ค่ากายภาพบำบัด ค่าห้องผ่าตัด ค่ารักษาพยาบาล (สูงสุดต่อครั้ง)
รวมค่าใช้จ่ายการรักษาต่อเนื่องแบบผู้ป่วยนอกสูงสุด 30 วัน หลังออกจากโรงพยาบาล
จ่ายตามจริง
ค่าธรรมเนียมแพทย์
- ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัดต่อครั้ง (รวมถึง ค่าปรึกษาทางการผ่าตัด)
- ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ (สูงสุดไม่เกิน 1 ครั้ง/วัน)
จ่ายตามจริง
2. ความคุ้มครองสำหรับผู้ป่วยนอก
กรณีอุบัติเหตุรักษาตัว ภายใน 24 ชม.รักษาพยาบาลฉุกเฉิน แบบผู้ป่วยนอก
สามารถรักษาต่อเนื่องสูงสุด 15 วัน
จ่ายตามจริง
ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (1 ครั้งต่อวัน 30ครั้งต่อปี) 800 1,200
3. ความคุ้มครองพิเศษ
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร เนื่องจากอุบัติเหตุ (อบ.1)
รวมถูกฆาตรกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย และ ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
100,000
ค่าปลงศพ (การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย) ระยะเวลารอคอย 180 วันสำหรับเจ็บป่วย 10,000
การตรวจสุขภาพ / รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (1 ครั้งต่อปี) 1,000
ได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นรายวัน (สูงสุด 20 วันต่อปี) ในกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน แต่ไม่ได้เบิกค่ารักษาพยาบาล กับทางบมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์ 2,000 4,000
เบี้ยประกันภัย (อายุ 15วัน-5ปี) 19,000 29,500
เบี้ยประกันภัย (อายุ 6-20ปี) 6,700 9,900

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 15วัน - 20ปี
 • ผู้เอาประกันภัยต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ และไม่มีโรคประจำตัว
 • ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องตรวจสุขภาพแต่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
 • ความคุ้มครองบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจะคุ้มครองทันทีนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก
 • ต้องได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์อย่างชัดเจนและมีอาการตามที่ระบุไว้ หรือผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อยันยัน

ข้อยกเว้นสำคัญ

 • การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยรวมถึงสภาวการณ์และอาการเรื้อรังที่เกิดขึ้นก่อนวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก
 • การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
 • การตรวจสุขภาพสามารถตรวจได้ในระยะเวลา 30 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
 • เอกสารนี้เป็นเพียงการสรุปผลประโยชน์โดยสังเขป และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
 • ทั้งนี้เงื่อนไขและความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

*** หมดเขตวันที่ 31 มกราคม 2561 ***

รีวิว ประกันสุขภาพเด็ก ลูกรักสุดคุ้ม โดย คุณแม่น้องยูเค

รีวิว ประกันสุขภาพเด็ก ลูกรักสุดคุ้ม โดย คุณแม่น้องไอริน

ประกันที่น่าสนใจ

ประกันสุขภาพ แพ็คคู่สุดคุ้ม ประกันอุบัติเหตุ PA คนท้อง ประกันภัยโรคมะเร็ง พลัสอุบัติเหตุ

ติดต่อสอบถาม

Hotline: 099-0909-266
Line: @anccare
Facebook page: ancbrokerage

FAQ ประกันลูกรักสุดคุ้ม

คุ้มครองดูแลทั้งสุขภาพและอุบัติเหตุ ดูแลทั้งกรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกคะ เพิ่มความคุ้มครองทุนชีวิตกรณีอุบัติเหตุ เหมาจ่ายค่ารักพยาบาลคะ
ใช้สำเนาสูติบัตร (เด็กเล็ก) หรือ สำเนาบัตรประชาชน+ทะเบียนบ้าน (เด็ก 7 ปีขึ้น) พร้อมกรอกใบคำขอเอาประกันสุขภาพ
การทำประกันสุขภาพทำได้ง่ายและสะดวกคะ เมื่อสนใจทำประกันสุขภาพทางบริษัทจะ มีเจ้าหน้าที่เสนอโครงการติดต่อลูกค้า เพื่อเสนอ โครงการ เพียงตอบรับเข้าร่วมโครงการผ่านทางโทรศัพท์ หลังจากนั้น 15 วันทำการลูกค้าจะได้รับกรมธรรม์ค่ะ
สามารถชำระเบี้ยประกันได้ทั้งรายเดือนและรายปีค่ะ หากชำระเบี้ยประกันเป็นรายปีลูกค้าไม่ต้องกังวลเรื่องการชำระเบี้ยประกัน เนื่องจากมีความคุ้มครองต่อเนื่องทั้งปีค่ะ ส่วนการชำระเป็นรายเดือนเหมาะสำหรับลูกค้าต้องการชำระแบบแบ่งจ่ายต่อเดือนค่ะ
ประกันสุขภาพมีแคร์การ์ดเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าใช้ตามโรงพยาบาลในสัญญา บริษัทไทยวิวัฒน์ยังมอบบัตรเครดิตสุขภาพ ซึ่งสามารถชำระแทนเงินสดได้ทุกโรงพยาบาล หรือคลินิกใกล้บ้านได้ค่ะ
 1. ประกันสุขภาพของไทยวิวัฒน์ไม่ต้องตรวจสุขภาพคะ เพียงตอบคำถามสุขภาพเท่านั้นคะ
 2. หากมีโรคประจำตัว ทางบริษัทขออนุญาตเสนอฝ่ายรับประกันภัยเพื่อพิจารณาก่อนคะ
หากเป็นประกันสุขภาพทางบริษัทอำนวยความสะดวก เสนอโครงการให้ลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ และลูกค้าสามารถตอบรับความคุ้มครอง ได้เลยคะ
ติดต่อ บมจ.ไทยวิวัฒน์ประกันภัย ฝ่ายสินไหมสุขภาพ เบอร์ 02-695-0800ต่อ3964 เตรียมเอกสารดังนี้
 1. ใบเสร็จรับเงินของทางโรงพยายาลตัวจริง
 2. ใบรับรองแพทย์
 3. สำเนาบัตรประชาชนพ่อ หรือ แม่
 4. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร
 5. สำเนาบัตรประกันสุขภาพ
เรายินดีให้บริการ
เสียงตอบรับ