ประกันสุขภาพเด็ก คุ้มครอง 4 โรคสุดฮิต ถูกที่สุด! (สินมั่นคงประกันภัย) ราคาเพียง 4,300 บาท/ปี

ประกันสุขภาพเด็ก Super Kids (สินมั่นคงประกันภัย) คุ้มครอง 4 โรคเด็กสุดฮิต ราคาเพียง 4,300 บาท/ปี

แนะนำ แผนประกันสุขภาพสำหรับเด็ก 1-14 ปี Super Kids (สินมั่นคงประกันภัย) ราคาเพียง 4,300 บาท/ปี คุ้มครอง 4 โรคเด็กยอดฮิตได้แก่ ไข้หวัดใหญ่, ไข้เลือดออก, ตาแดง และมือเท้าปาก แถมทันตกรรม 2,000 บาท นอนโรงพยาบาล (IPD) หรือรักษาแบบผู้ป่วยนอก (OPD) ไม่ต้องสำรองจ่าย!!!

สนใจประกันสุขภาพเด็ก 4 โรคสุดฮิต

Share to :
คุ้มครองอายุ 1-14 ปี แผน 1
1. การรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (IPD) เนื่องมาจากการเจ็บป่วยเฉพาะโรค
- ความคุ้มครองผู้ป่วยในสูงสุดต่อปี 100,000
- ความคุ้มครองผู้ป่วยในสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง 50,000
- ค่าห้อง ค่าอาหาร หรือบริการพยาบาลสูงสุดต่อวัน 2,500
- ค่าห้อง ICU และค่าบริการพยาบาลสูงสุดต่อวัน 5,000
2. การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล (OPD) เนื่องมาจากการเจ็บป่วยเฉพาะโรค
- ความคุ้มครองผู้ป่วยนอกสูงสุดต่อปี 10,000
- ความคุ้มครองผู้ป่วยนอกสูงสุดต่อการเข้ารักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง 1,000
โรคที่ได้รับความคุ้มครองสำหรับความคุ้มครองข้อ 1 และ ข้อ 2 (IPD และ OPD)
1. โรคไข้หวัดใหญ่
2. โรคไข้เลือดออก
3. โรคมือ เท้า ปาก
4. โรคตาแดงหรือเยื่อบุตาอักเสบจากเชื้อไวรัส
3. การรักษาพยาบาลทางด้านอุบัติเหตุ
- ค่ารักษาพยาบาลทางด้านอุบัติเหตุทั่วไป รวมถึงอุบัติเหตุจากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ คุ้มครองสูงสุดต่อครั้ง 25,000
4. การรักษาพยาบาลทางด้านทันตกรรม
- ผลประโยชน์ความคุ้มครองการรักษาทางด้านทันตกรรม สำหรับการขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน และเคลือบฟลูออไรด์ (ระยะเวลารอคอย 65 วัน) ความคุ้มครองสูงสุดต่อปี 2,000
5. ผลประโยชน์การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ.1)
- การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุทั่วไป อ.บ.1 (รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย และอุบัติเหตุขณะขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 100% ของทุนประกันภัย อ.บ.1) 100,000
ราคา 4,300

สนใจประกันสุขภาพเด็ก 4 โรคสุดฮิต

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 1 - 14 ปี
 • ผู้เอาประกันภัยต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ และไม่มีโรคประจำตัว
 • ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องตรวจสุขภาพและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
 • ความคุ้มครองบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจะคุ้มครองทันทีนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก
 • ต้องได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์อย่างชัดเจนและมีอาการตามที่ระบุไว้ หรือผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อยันยัน

ข้อยกเว้นสำคัญ

 • การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยรวมถึงสภาวการณ์และอาการเรื้อรังที่เกิดขึ้นก่อนวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก
 • การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นใระยะเวลา 15 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
 • การรักษาพยาบาลทางด้านทันตกรรมที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 65 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
 • เอกสารนี้เป็นเพียงการสรุปผลประโยชน์โดยสังเขป และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
 • ทั้งนี้เงื่อนไขและความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

รีวิว ประกันสุขภาพเด็ก ลูกรักสุดคุ้ม โดย คุณแม่น้องยูเค

รีวิว ประกันสุขภาพเด็ก ลูกรักสุดคุ้ม โดย คุณแม่น้องไอริน

แนะนำประกันสำหรับเด็ก

ประกันที่น่าสนใจ

ประกันสุขภาพ แพ็คคู่สุดคุ้ม ประกันอุบัติเหตุ PA คนท้อง ประกันภัยโรคมะเร็ง พลัสอุบัติเหตุ

ติดต่อสอบถาม

Hotline: 099-0909-266
Line: @anccare
Facebook page: ancbrokerage

FAQ ประกันลูกรักสุดคุ้ม

ใช้สำเนาสูติบัตร (เด็กเล็ก) หรือ สำเนาบัตรประชาชน+ทะเบียนบ้าน (เด็ก 7 ปีขึ้น) พร้อมระบุน้ำหนักและส่วนสูงของน้อง
สำหรับการรักษา 4 โรคยอดฮิต คุ้มครองหลัง 15 วันจากวันเริ่มคุ้มครอง กรณีอยู่ระหว่างการรักษา 4 โรคนี้ จะไม่คุ้มครองจนกว่าจะรักษาหายขาดแล้ว
ส่วนการรักษาฟัน คุ้มครองหลัง 65 วันจากวันเริ่มคุ้มครองเช่นกัน
ไม่มีการกำหนดวงเงิน สามารถเลือกห้องตามความเหมาะสม โดยจะจ่ายไม่เกิน 20,000 บาทจากค่าใช้จ่ายรวมในการพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล
สำหรับการรักษา 4 โรค หากรับการรักษาโรงพยบาลในเครือไม่ต้องสำรองจ่าย ใช้เพียงแค่บัตรประกันสุขภาพ และใบสูติบัตร ซึ่งโรงพยาบาลในเครือมีดังนี้ ส่วนการรักษาฟันจะต้องสำรองจ่ายไปก่อน
ติดต่อฝ่ายงานสินไหม บมจ.สินมั่นคงประกันภัย 02-378-7000 ต่อ 7024,7028,7029 เตรียมเอกสารดังนี้
 1. ใบเสร็จรับเงินของทางโรงพยายาลตัวจริง
 2. ใบรับรองแพทย์
 3. สำเนาบัตรประชาชนพ่อ หรือ แม่
 4. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร
 5. สำเนาบัตรประกันสุขภาพ
แผนประกันแพคเกจนี้คุ้มครองเฉพาะ 4 โรคยอดฮิตเท่านั้น ถ้าเป็นโรคอื่นๆจะไม่ได้รับความคุ้มครอง
แผนประกันสุขภาพเด็กโดยทั่วไป ไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยเฉพาะผู้ป่วยในมีค่าห้องที่สูงเกินวงเงิน แผนประกันนี้สามารถช่วยค่าใช้จ่ายส่วนเกินถึง 50,000บาท โดยไม่ต้องสำรองจ่าย และคุ้มครองค่ารักษาผู้ป่วยนอกครั้งละ1,000บาท
เรายินดีให้บริการ
เสียงตอบรับ