ประกันภัยรถแท็กซี่

ประกันรถแท็กซี่ ประเภท 3 (บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จํากัด (มหาชน))

ความคุ้มครอง จำนวนเงินจำกัดความรับผิด
# ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
- ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ อนามัย (บาท/คน) 300,000
- ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ อนามัย (บาท/ครั้ง) 10,000,000
- ความเสียหายต่อทรัพย์สิน (บาท/ครั้ง) 600,000
# ความรับผิดชอบต่อตัวรถยนต์
- ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ (บาท/ครั้ง) -
- รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้ (บาท) -
# ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
- อุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร (บาท/คน) 50,000
- ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร (บาท/คน) 50,000
- การประกันตัวผู้ขับขี่ (บาท/ครั้ง) 300,000
จำนวนที่นั่งที่คุ้มครอง (ผู้ขับขี่รวมผู้โดยสาร) 5
เบี้ยประกันประเภท 3 + พรบ. 9,200 บาท
เงื่อนไขการรับประกันภัย
- สำหรับรถยนต์นั่งรับจ้างสาธารณะ TAXI บุคคล เท่านั้น (เขียว-เหลือง)
- เบี้ยประกันภัยข้างต้น บริษัทฯ ได้คำนวณรวมส่วนลดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ไว้แล้ว
- ไม่จำกัดอายุรถยนต์, ไม่ตรวจสภาพรถก่อนทำประกันภัย
- เบี้ยประกันภัยดังกล่าว มีผลบังคับจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง
เอกสารประกอบการทำประกันภัยรถยนต์
- สำเนาทะเบียนรถที่ขอทำประกันภัย
- สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาใบขับขี่

ประกันรถแท็กซี่ ประเภท 3 (บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน))

ความคุ้มครอง วงเงิน (อายุรถ 1-7 ปี) วงเงิน (อายุรถ 8-9 ปี)
# ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
- ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ อนามัย (บาท/คน) 300,000 300,000
- ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ อนามัย (บาท/ครั้ง) 10,000,000 10,000,000
- ความเสียหายต่อทรัพย์สิน (บาท/ครั้ง) 400,000 400,000
- ค่าเสียหายส่วนแรก (บาท/ครั้ง) - 1,000
# ความรับผิดชอบต่อตัวรถยนต์
- ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ (บาท/ครั้ง) - -
- รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้ (บาท) - -
# ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
- อุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร (บาท/คน) 50,000 50,000
- ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร (บาท/คน) 50,000 50,000
- การประกันตัวผู้ขับขี่ (บาท/ครั้ง) 500,000 500,000
จำนวนที่นั่งที่คุ้มครอง (ผู้ขับขี่รวมผู้โดยสาร) 7 7
เบี้ยประกันประเภท 3 + พรบ. 11,200 บาท 12,272.90 บาท
เงื่อนไขการรับประกันภัย
- รับประกัน TAXI บุคคล (เขียว-เหลือง) และ สหกรณ์
- เบี้ยประกันภัยข้างต้น ไม่สามารถคำนวณรวมส่วนลดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และส่วนลดใดๆ เพิ่มเติมได้อีก
- จำกัดอายุรถ 9 ปี
- เบี้ยประกันภัยดังกล่าว มีผลบังคับจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง
เอกสารประกอบการทำประกันภัยรถยนต์
- สำเนาทะเบียนรถที่ขอทำประกันภัย
- สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาใบขับขี่
สนใจข้อเสนอนี้

ติดต่อสอบถาม

Hotline: 099-0909-266
Line: @anccare
Facebook page: ancbrokerage
เรายินดีให้บริการ