ประกันภัยรถแท็กซี่

ประกันรถแท็กซี่ ประเภท 3 บุคคล

ความคุ้มครอง จำนวนเงินจำกัดความรับผิด
# ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
- ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ อนามัย (บาท/คน) 300,000
- ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ อนามัย (บาท/ครั้ง) 10,000,000
- ความเสียหายต่อทรัพย์สิน (บาท/ครั้ง) 600,000
# ความรับผิดชอบต่อตัวรถยนต์
- ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ (บาท/ครั้ง) -
- รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้ (บาท) -
# ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
- อุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร (บาท/คน) 50,000
- ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร (บาท/คน) -
- การประกันตัวผู้ขับขี่ (บาท/ครั้ง) 200,000
จำนวนที่นั่งที่คุ้มครอง (ผู้ขับขี่รวมผู้โดยสาร) 7
เบี้ยประกันประเภท 3 + พรบ. 9,500 บาท
เงื่อนไขการรับประกันภัย
- สำหรับรถยนต์นั่งรับจ้างสาธารณะ TAXI บุคคล เท่านั้น (เขียว-เหลือง)
- ไม่จำกัดอายุรถยนต์, ไม่ตรวจสภาพรถก่อนทำประกันภัย
- เบี้ยประกันภัยดังกล่าว มีผลบังคับจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง
เอกสารประกอบการทำประกันภัยรถยนต์
- สำเนาทะเบียนรถที่ขอทำประกันภัย
- สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาใบขับขี่

ประกันรถแท็กซี่ ประเภท 3 สหกรณ์

ความคุ้มครอง จำนวนเงินจำกัดความรับผิด
# ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
- ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ อนามัย (บาท/คน) 300,000
- ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ อนามัย (บาท/ครั้ง) 10,000,000
- ความเสียหายต่อทรัพย์สิน (บาท/ครั้ง) 600,000
- ค่าเสียหายส่วนแรก (บาท/ครั้ง) -
# ความรับผิดชอบต่อตัวรถยนต์
- ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ (บาท/ครั้ง) -
- รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้ (บาท) -
# ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
- อุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร (บาท/คน) 100,000
- ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร (บาท/คน) 100,000
- การประกันตัวผู้ขับขี่ (บาท/ครั้ง) 1,000,000
จำนวนที่นั่งที่คุ้มครอง (ผู้ขับขี่รวมผู้โดยสาร) 5
เบี้ยประกันประเภท 3 + พรบ. 13,300 บาท
เงื่อนไขการรับประกันภัย
- รับประกัน TAXI สหกรณ์ เท่านั้น
- ไม่จำกัดอายุรถยนต์, ไม่ตรวจสภาพรถก่อนทำประกันภัย
- เบี้ยประกันภัยดังกล่าว มีผลบังคับจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง
เอกสารประกอบการทำประกันภัยรถยนต์
- สำเนาทะเบียนรถที่ขอทำประกันภัย
- สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาใบขับขี่
สนใจข้อเสนอนี้

ติดต่อสอบถาม

Hotline: 099-0909-266
Line: @anccare
Facebook page: ancbrokerage
เรายินดีให้บริการ