ประกันภัยรถแท็กซี่

ประกันรถแท็กซี่ ประเภท 3 (รถแท็กซี่ส่วนบุคคล)

ความคุ้มครอง จำนวนเงินจำกัดความรับผิด
# ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
- ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ อนามัย (บาท/คน) 500,000
- ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ อนามัย (บาท/ครั้ง) 10,000,000
- ความเสียหายต่อทรัพย์สิน (บาท/ครั้ง) 600,000
- ความเสียหายส่วนแรก (บาท/ครั้ง) -
# ความรับผิดชอบต่อตัวรถยนต์
- ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ (บาท/ครั้ง) -
- รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้ (บาท) -
# ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
- อุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร (บาท/คน) 50,000
- ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร (บาท/คน) 50,000
- การประกันตัวผู้ขับขี่ (บาท/ครั้ง) 700,000
จำนวนที่นั่งที่คุ้มครอง (ผู้ขับขี่รวมผู้โดยสาร) 5 - 7
เบี้ยประกันประเภท 3 + พรบ. 13,900 บาท
เงื่อนไขการรับประกันภัย
- ไม่จำกัดอายุรถ
- สำหรับรถยนต์นั่งรับจ้างสาธารณะ TAXI บุคคล เท่านั้น (เขียว-เหลือง)
- เบี้ยประกันภัยดังกล่าว มีผลบังคับจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง
เอกสารประกอบการทำประกันภัยรถยนต์
- สำเนาทะเบียนรถที่ขอทำประกันภัย
- สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาใบขับขี่

ประกันรถแท็กซี่ ประเภท 3 (รถแท็กซี่สหกรณ์)

ความคุ้มครอง จำนวนเงินจำกัดความรับผิด
# ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
- ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ อนามัย (บาท/คน) 500,000
- ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ อนามัย (บาท/ครั้ง) 10,000,000
- ความเสียหายต่อทรัพย์สิน (บาท/ครั้ง) 600,000
- ความเสียหายส่วนแรก (บาท/ครั้ง) -
# ความรับผิดชอบต่อตัวรถยนต์
- ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ (บาท/ครั้ง) -
- รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้ (บาท) -
# ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
- อุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร (บาท/คน) 50,000
- ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร (บาท/คน) 50,000
- การประกันตัวผู้ขับขี่ (บาท/ครั้ง) 1,300,000
จำนวนที่นั่งที่คุ้มครอง (ผู้ขับขี่รวมผู้โดยสาร) 5 - 7
เบี้ยประกันประเภท 3 + พรบ. 16,900 บาท
เงื่อนไขการรับประกันภัย
- ไม่จำกัดอายุรถ
- สำหรับรถยนต์นั่งรับจ้างสาธารณะ TAXI สหกรณ์ เท่านั้น
- เบี้ยประกันภัยข้างต้น บริษัทฯ ได้คำนวณรวมส่วนลดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ไว้แล้ว
- เบี้ยประกันภัยดังกล่าว มีผลบังคับจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง
เอกสารประกอบการทำประกันภัยรถยนต์
- สำเนาทะเบียนรถที่ขอทำประกันภัย
- สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาใบขับขี่
สนใจข้อเสนอนี้

ติดต่อสอบถาม

Hotline: 099-0909-266
Line: @anccare
Facebook page: ancbrokerage
เรายินดีให้บริการ