บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ไทยเศรษฐกิจประกันภัย

THAI SETAKIJ INSURANCE


บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียน 0107536000200
ที่อยู่ 160 อาคารเศรษฐกิจ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
Office 02-630-9111
แจ้งเหตุ 1352
ยอดขาย 533 ล้าน
สาขา 24 
อู่ในเครือ 450
รายละเอียดบัญชี
ชื่อบัญชี บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ (ออมทรัพย์)
เลขที่ 132-0-95533-7
สาขา บางซื่อ
ธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์)
เลขที่ 176-1-00877-3
สาขา ประชาราษฎร์
ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์)
เลขที่ 039-2-28200-9
สาขา บางซ่อน
ธนาคารไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์)
เลขที่ 092-2-06123-9
สาขา ประชาชื่น

ประเภทประกัน

ป1 ป2+ ป3+ ป3