บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ไทยศรีประกันภัย

THAISRI INSURANCE


บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียน 0107554000224
ที่อยู่ 126/2 อาคารไทยศรี ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
Office 02-878-7111
แจ้งเหตุ 02-209-3299
ยอดขาย 2,173 ล้าน
สาขา 30 
อู่ในเครือ 820
รายละเอียดบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ (ออมทรัพย์)
ชื่อบัญชี บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 114-0-74015-8
สาขา บุคคโล
ธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์)
ชื่อบัญชี บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 001-6-10685-7
สาขา เยาวราช
ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์)
ชื่อบัญชี บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 038-2-50941-2
สาขา สาทร
ธนาคารไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์)
ชื่อบัญชี บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 055-2-18714-6
สาขา ตากสิน
ธนาคารไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์)
ชื่อบัญชี บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 401-0-09880-1
สาขา ย่อยอาคารไทยศรี

นพพล ฟักศิริ (brith)
ติดต่อ: 02-8811888 ต่อ 1308
bird.ancbroker@gmail.com

ผู้เชี่ยวชาญ ผลิตภัณฑ์ประกันภัย

ประเภทประกัน

ป1 ป2+ ป3+ ป3