บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

แอลเอ็มจี ประกันภัย

LMG INSURANE


บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียน 0107555000171
ที่อยู่ ชั้นที่ 14, 15 และ 17 อาคารจัสมินซิตี้ เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
Office 02-661-6000
แจ้งเหตุ 1790
ยอดขาย 3,745 ล้าน
สาขา 40
อู่ในเครือ 869
รายละเอียดบัญชี
ชื่อบัญชี บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ธารพงษ์ วราปกรณ์กุล (พงษ์)
ติดต่อ: 02-8811888 ต่อ 1304
tp.ancbroker@gmail.com

ผู้เชี่ยวชาญ ผลิตภัณฑ์ประกันภัย

ประเภทประกัน

ป1 ป2+ ป3+ ป3