บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)

แอกซ่าประกันภัย

AXA INSURANCE


บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียน 0107537002729
ที่อยู่ ชั้น 23 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ 1168/67 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120
Office 02-679-7600
แจ้งเหตุ 02-679-7600
ยอดขาย
สาขา 15
อู่ในเครือ 485
รายละเอียดบัญชี
ชื่อบัญชี บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)

นุชรี ศรีสว่าง (กิ๊ก)
ติดต่อ: 02-8811888 ต่อ 1319
gigz.ancbroker@gmail.com

ผู้เชี่ยวชาญ ผลิตภัณฑ์ประกันภัย

ประเภทประกัน

ป1 ป2+ ป3+ ป3