เมืองไทย ชั้น 1 Happy

แคมเปญประกันรถราคาเดียว ทั้งรถกลุ่ม Eco car, Pickup, SUV, รถกลุ่ม 2, 3, 5 เมืองไทยประกันภัย

เงื่อนไขการรับประกัน

  1. เลือกใช้อัตราเบี้ยแบบ กทม. และปริมณฑล หรือต่างจังหวัด ให้อ้างอิงการแจ้งจดทะเบียนขนส่งของจังหวัดนั้น
  2. รับเฉพาะรถยนต์ที่ระบุในเอกสารแคมเปญเท่านั้น
  3. เบี้ยประกันในเอกสารแคมเปญ ยังไม่รวมพรบ.
  4. ซ่อมอู่รับรถอายุไม่เกิน 10 ปี ซ่อมห้างอายุรถไม่เกิน 5 ปี
  5. กำหนดทุนประกันให้เหมาะสมกับรถโดยรับประกันที่ 80% ของราคาตลาด
  6. คุ้มครองภัยก่อการร้าย
  7. คุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งมูลค่าไม่เกิน 20,000 บาท
  8. เฉพาะประกันรายใหม่เท่านั้น
  9. ใช้ได้ถึง 31 ธันวาคม 2560