บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เมืองไทยประกันภัย

MUANG THAI INSURANCE


บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียน 0107551000151
ที่อยู่ 252 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Office 02-290-3333
แจ้งเหตุ 1484
ยอดขาย 12,102 ล้าน
สาขา 16
อู่ในเครือ 138
รายละเอียดบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์)
ชื่อบัญชี บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 089-2-02558-4
สาขา -

นพพล ฟักศิริ (brith)
ติดต่อ: 02-8811888 ต่อ 1308
bird.ancbroker@gmail.com

ผู้เชี่ยวชาญ ผลิตภัณฑ์ประกันภัย

ประเภทประกัน

ป1 ป2+ ป3+ ป3