บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สินทรัพย์ประกันภัย

ASSETS INSURANCE


บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียน 0107555000201
ที่อยู่ 492-494 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Office 02-792-5555
แจ้งเหตุ 1729
ยอดขาย 8,914 ล้าน
สาขา 13 
อู่ในเครือ 419
รายละเอียดบัญชี
ชื่อบัญชี บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์)
เลขที่ 789-2-01400-5
สาขา สีลม
ธนาคารกรุงเทพ (ออมทรัพย์)
เลขที่ 147-3-13822-8
สาขา สุรวงศ์
ธนาคารไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์)
เลขที่ 002-3-08222-7
สาขา สุรวงศ์

ประเภทประกัน

ป1 ป2+ ป3+ ป3