บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สินทรัพย์ประกันภัย

ASSETS INSURANCE


บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียน 0107555000201
ที่อยู่ 492-494 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Office 02-792-5555
แจ้งเหตุ 1729
ยอดขาย 1,062 ล้าน
สาขา 13 
อู่ในเครือ 419
รายละเอียดบัญชี
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (ออมทรัพย์)
ชื่อบัญชี บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 067-1-62392-3
สาขา สะพานใหม่ดอนเมือง

นุชรี ศรีสว่าง (กิ๊ก)
ติดต่อ: 02-8811888 ต่อ 1319
gigz.ancbroker@gmail.com

ผู้เชี่ยวชาญ ผลิตภัณฑ์ประกันภัย

ประเภทประกัน

ป1 ป2+ ป3+ ป3