บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

วิริยะประกันภัย

VIRIYAH INSURANCE


บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียน 0107555000139
ที่อยู่ 927/71ก ถ.ธนบุรี-ปากท่อ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
Office 02-239-1000
แจ้งเหตุ 1557
ยอดขาย 2,479 ล้าน
สาขา 95
อู่ในเครือ 594
รายละเอียดบัญชี
ชื่อบัญชี บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ประเภทประกัน

ป1 ป2+ ป3+ ป3

วิริยะ ชั้น 1 Single Rate

เบี้ยราคาเดียว วิริยะชั้น 1 สำหรับรถเก๋ง 110 กลุ่ม 3-4-5 และรถกระบะ 320, 210 ด้วยเดียวราคาเดียว ขายง่าย จำง่าย

หมายเหตุ :

  1.  อัตราเบี้ยข้างต้นให้ส่วนลดแล้ว ไม่ให้ ส่วนลดในช่องใดอีก
  2. รหัสรถยนต์ 110 ใช้ส่วนบุคคล ไม่ใช้ รับจ้างหรือให้เช่า
  3. กำหนดทุนประกันที่ 80% ของมูลค่ารถยนต์ ณ ราคาปัจจุบัน
  4. รายละเอียดกลุ่มรถยนต์ตามเอกสารแนบ