บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

มิตรแท้ประกันภัย

MITTARE INSURANCE


บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียน 0105490000227
ที่อยู่ 295 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Office 02-640-7777
แจ้งเหตุ 02-640-7777
ยอดขาย 2,951 ล้าน
สาขา ไม่
อู่ในเครือ 1249
รายละเอียดบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ (ออมทรัพย์)
ชื่อบัญชี บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 023-1-20448-5
สาขา สุรวงศ์
ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์)
ชื่อบัญชี บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 001-2-15679-2
สาขา สีลม
ธนาคารไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์)
ชื่อบัญชี บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 170-0-26337-7
สาขา สี่พระยา

ภาณุพงศ์ สมประสงค์ (บี)
ติดต่อ: 02-8811888 ต่อ 1311
bee.ancbroker@gmail.com

ผู้เชี่ยวชาญ ผลิตภัณฑ์ประกันภัย

ประเภทประกัน

ป1 ป2+ ป3+ ป3