บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)

นำสินประกันภัย

NAM SENG INSURANCE


บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียน 0107536000196
ที่อยู่ 767 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
Office 02-9114-567
แจ้งเหตุ 02-9114-488
ยอดขาย 2,015 ล้าน
สาขา 26
อู่ในเครือ 525
รายละเอียดบัญชี
ชื่อบัญชี บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (ออมทรัพย์)
เลขที่ 001-9-36810-9
สาขา สำนักเพลินจิต

ประเภทประกัน

ป1 ป2+ ป3+ ป3